Hoppa till huvudinnehåll

Kommittén för globala djursjukdomar, CGD

Kommittén för globala djursjukdomar arbetar med forskning och utbildning inom smittsamma infektionssjukdomar hos lantbrukets djur.


Det finns 33 sidor som är taggade med Kommittén för globala djursjukdomar (CGD):

CGD award

CGD award for best scientific publication 2019 mw-red@slu.se Welcome to celebrate Dr. Lena-Mari Tamminen - the winner of the best scientific publication 2019. Lena-Mari Tamminen. Foto: Privat "

Främjande av medicinskt ansvarsfull användning av antimikrobiella medel

SLU har varit med och tagit fram en ny policy-brief som betonar vikten av de globala frågorna om antimikrobiell resistens och restriktiv användning av antibiotika. Briefen vänder sig bland annat till

Nätverksträff

Intern nätverksträff: Doing research differently – how to maximise the usefulness and use of research for policy and practice susanne.gustafsson@slu.se Vill du samarbeta över olika discipliner för

Maja Malmberg

Min forskning fokuserar på infektionsbiologiska frågeställningar. Att upptäcka mer om vilka virus som finns i vår omgivning, hos så väl vilda djur, boskap, husdjur och människor. Min drivkraft

Nätverksmöte - Hur kan vi arbeta tvärvetenskapligt för att trygga global livsmedelsförsörjning?

Nätverksmöte - Hur kan vi arbeta tvärvetenskapligt för att trygga global livsmedelsförsörjning? futureonehealth@slu.se Är du intresserad av att samarbeta över olika discipliner för att förbättra

Seminar: Research on global animal diseases in sub-Saharan Africa

Seminarium: "Research on global animal diseases in sub-Saharan Africa" simon.hallstan@slu.se Välkomna till ett seminarium arrangerat av SLU Kommitté för globala djursjukdomar. Foto: Jonas

Seminarium med vinnaren av CGD:s pris för bästa vetenskapliga publikation

Framflyttat: Seminarium med vinnaren av CGD:s pris för bästa vetenskapliga publikation simon.hallstan@slu.se CGD:s pris för bästa vetenskapliga publikation 2019 har tilldelats Lena-Mari Tamminen,

Workshop om antimikrobiell resistens

Workshop om antimikrobiell resistens simon.hallstan@slu.se I mars ordnar Kommittén för globala djursjukdomar, SLU Global och SLU Framtidens djur, natur och hälsa en workshop om antimikrobiell

Djur och människor ur pandemiperspektiv

Webbinarium: Djur och människor ur ett pandemiperspektiv djurnaturhalsa@slu.se Välkommen till ett webbinarium där vi kommer fördjupa oss i hur och varför pandemier uppstår och vilken roll djuren

AMR webbinarium

Antimikrobiella medel bland boskap: från granskning till handling i låginkomstländer malin.planting@slu.se Delta i vårt webbinarium med fokus på situationen i boskapssektorn i låginkomstländer.

I skuggan av Covid-19: Antibiotikakrisen och våra beteenden

I skuggan av Covid-19: Antibiotikakrisen och våra beteenden simon.hallstan@slu.se Antibiotikaresistensen växer parallellt med Covid-19 likt en tyst tsunami. I takt med att antibiotikapreparat

Loading…