CV-sida

Ulf Magnusson

Ulf Magnusson
Ulf Magnusson är svensk veterinär och professor i husdjursreproduktion vid avdelningen för Reproduktion, Institution för kliniska vetenskaper och temaledare för "Urban and Peri-urban farming" vid SLU Global. Han undervisar veterinärstudenter i lantbrukets djurs reproduktion och forskar framförallt kring infektionssjukdomar hos lantbrukets djur som påverkar fortplantningen och som kan smitta människor. Det senare omfattar även antimikrobiell resistens hos bakterier. Huvuddelen av UMs forskning är kopplad till livsmedelsförsörjning i låginkomstländer. Se vidare den engelska versionen.

Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion
Telefon: +4618672324
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala