CV-sida

Klara Fischer

Klara Fischer
Docent i landsbygdsutveckling

Presentation

Min forskning tar ett kritiskt perspektiv på hur olika aktörers intressen och försörjningsmöjligheter påverkas av samhällsdiskurser och utvecklingsprojekt i jord-och skogsbruket såsom klimatinvesteringar eller introduktion av genteknik. 
Jag doktorerade i ämnet landsbygdsutveckling 2013 med en avhandling om introduktionen av genmodifierad majs till Sydafrikanska småbrukare. Efter en period som postdoc inom plattformen Framtidens lantbruk är jag nu anställd som forskare i landsbygdsutveckling på institutionen för Stad och Land. sedan 2018 är jag Docent i ämnet. 

Undervisning

jag är ansvarig för metodkursen på vårt masterprogram i Rural Development and Natural Resource management. Jag undervisar även t ex. om perspektiv på genteknik i jordbruket, resiliens, makt, diskurseanalys, livelihoods, hållbar utveckling och klimatinvesteringar i det globala Syd. Jag har tidigare haft kursansvar för kursen Introduktion till landsbygdsutveckling på agronomprogrammet i landsbygdsutveckling och varit biträdande kursansvarig för kursen Sustainable Natural Resource Management på vårt masterprogram.

Forskning

Min forskning rör sig kring frågor om relationen mellan heterogena lokala praktiker och jordbruksutvecklingsprojekt och diskurser. Min avhandling handlade om jordbrukets roll för försörjningen på sydafrikanska landsbygden och hur detta påverkades och påverkade introduktionen av genmodifierad Bt majs genom ett statligt jordbruksutvecklingsprojekt. I ett nyligen avslutat projekt studerade jag hur interaktion mellan företag, stater och globala diskurser i en trädplantage i Uganda formas och omformas och hur de påverkade lokala försörjningsmöjligheter och ekologi. I pågående projekt studerar jag bland annat hur samhällsdebatten om genteknik i jordbruket har förändrats i Sverige sedan 90-talet, samt hur olika samhällsintressen förhandlas i och med det svenska jord- och skogsbrukets omställning till en biobaserad ekonomi. Jag samarbetar även med veterinärer i forskning kring hur rådgivning kring prevention och behandling av djursjukdomar kan förbättras genom förbättrad dialog och förståelse av lokal djurhållning, sjukdom och hälsa i Uganda.

Makt och rättviseperspektivet är centralt i min forskning. Jag förhåller mig i övrigt  fritt till teori och använder mig av det som hjälper mig att förstå min empiri. Jag använder mig bland annat av olika teorier om kunskap, lärande och makt, såsom diskursteori och analys, politisk ekologi och STS (science and technology studies).

Bakgrund

Jag har doktorerat i landsbygdsutveckling på SLU och har en MSc i biologi från Lunds universitet. Jag har tidigare arbetat bland annat på Cemus (Centrum för miljö och utvecklingsstudier) och Kollegiet för Utvecklingsstudier på Uppsala universitet, samt på SwedBio (the Swedish Biodiversity Programme).

Handledning

Jag är huvdhandledare åt Anna Arvidsson, doktorand i landsbygdsutveckling, institutionen för Stad och Land,  på SLU och biträdande handledare till Aphiwe Mkongi, University of Johannesburg.

Jag var biträdande handledare åt Sara Lysholm, doktorand på institutionen för Kliniska vetenskaper, SLU. Du kan läsa hennes avhandling här: https://pub.epsilon.slu.se/26083/

Linda Engström, PhD. Du kan läsa hennes avhandling i ämnet landsbygdsutveckling här: https://pub.epsilon.slu.se/15590/

och  Suvi Kokko, doktorand på institutionen för Ekonomi, SLU, du kan läsa hennes avhandling här: https://pub.epsilon.slu.se/16111/

Publikationer i urval

Här finner du några av mina publikationer. För en mer komplett lista se tex Google Scholar: https://scholar.google.se/citations?user=ZoDyUlIAAAAJ&hl=sv&oi=ao

Fischer, K. (2021). "Why Africa’s New Green Revolution is failing–Maize as a commodity and anti-commodity in South Africa." Geoforum in press.
    

Fischer, K., Kokko, S., & McConville, J. (2021). No legitimacy: A study of private sector sanitation development in the Global South. Environmental Innovation and Societal Transitions, 38, 68-78. 

Kokko, S., & Fischer, K. (2021). A practice approach to understanding the multilevel dynamics of sanitation innovation. Technology in Society, 64, 101522. 

Fischer, K., K. Schulz & E. Chenais (2020) “‘Can we agree on that?’ Plurality, power and language in participatory research.” Preventive Veterinary Medicine 180, 104991. DOI: 10.1016/j.prevetmed.2020.104991

Lysholm S., J. Johansson Wensman, M. Munyeme & K. Fischer (2020) “Perceptions and practices among Zambian sheep and goat traders concerning small ruminant health and disease.” PLOS ONE 15(6): e0233611. DOI: 10.1371/journal.pone.0233611 

Fischer, K., Sjöström, K., Stiernström, A., & Emanuelson, U. (2019). Dairy farmers' perspectives on antibiotic use: A qualitative study. Journal of Dairy Science. doi:10.3168/jds.2018-15015

Fischer, K., F. Giertta & F. Hajdu (2019) “Carbon-binding biomass or a diversity of useful trees? (Counter)topographies of carbon forestry in Uganda.” Environment and Planning E: Nature and Space 2(1), 178–199. DOI: 10.1177/2514848618823598

Chenais, E. & K. Fischer (2018) “Increasing the local relevance of epidemiological research: Situated knowledge of cattle disease among Basongora pastoralists in Uganda.” Frontiers in Veterinary Science 5:119. DOI: 10.3389/fvets.2018.00119

Fischer, K. & F. Hajdu (2017) “The importance of the will to improve: How ‘sustainability’ sidelined local livelihoods in a carbon-forestry investment in Uganda.” Journal of Environmental Policy & Planning 20 (3):328-341. DOI: 10.1080/1523908X.2017.1410429

Fischer, K. (2016). “Why new crop technology is not scale-neutral – A critique of the expectations for a crop-based African Green Revolution.” Research Policy 45 (6):1185-1194. DOI: 10.1016/j.respol.2016.03.007

Fischer, K. & F. Hajdu (2015) “Does raising maize yields lead to poverty reduction? A case study of the Massive Food Production Programme in South Africa.”  Land Use Policy 46 (0):304-313. DOI: 10.1016/j.landusepol.2015.03.015.

Fischer, K., J. van den Berg & C. Mutengwa (2015) “Is Bt maize effective in improving South African smallholder agriculture?” South African Journal of Science 111 (1-2):15-16. DOI: 10.17159/sajs.2015/a0092.

Jacobson, K. & A. I. Myhr (2013). “GM crops and smallholders: Biosafety and local practice.” The Journal of Environment & Development 22 (1):104 - 124. DOI: 10.1177/1070496512466856 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671771
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala