CV-sida

Åsa Ohlsson

Åsa Ohlsson
I min forskning fokuserar jag idag huvudsakligen på genetiska orsaker bakom hjärtsjukdom hos katt, men jag begränsar mig inte enbart till det utan föreläser gärna för både studenter och uppfödare om effekter av selektiv kattavel och hälsoprogram också. Jag gillar att prata katt, så fråga mig gärna om det!

Presentation

Det kan låta klichéartat, men jag har alltid varit intresserad av djur och deras välmående. Därför är det kanske inte så konstigt att jag började min yrkeskarriär som djursjukvårdare, innan jag senare utbildade mig till bioteknolog här på SLU i Uppsala. I juni 2010 disputerade jag inom ämnet patobiologi, där jag närmare studerat kemikaliers påverkan på steriodsyntesen. Men det har visat sig svårt att släppa mitt intresse för djuren och deras hälsa. På fritiden är jag djupt involverad i det ideella arbetet kring hälsoprogram mot höftledsdysplasi och hjärtsjukdom på katt, vilket bidrog till en ändrad forskningsinriktning mot husdjursgenetik, framför allt då kattgenetik. Det är här jag är nu idag och jag trivs alldeles förträffligt med det.

Undervisning

Jag bistår mer än gärna till undervisningen här på SLU. Detta sker i första hand i form av:

— Föreläsningar

— Labhandledning

— Handledning av examensarbeten

Forskning

Jag är involverad i flertalet projekt här på SLU där vi utvärderar genetiska kopplingar till sjukdom hos katt, eller hjärtsjukdom hos hund. Min huvudsakliga sysselsättning är de projekt jag själv är projektledare för, där jag studerar genetiska orsaker bakom hjärtsjukdomarna hypertrofisk och restriktiv kardiomyopati hos katt, samt njursjukdom hos katt.

Min forskning involverar laborativa och bioinformatiska studier av kattens och hundens arvsmassa i sökandet efter en förklaring till sjukdom. I mitt arbete ser jag även till att utnyttja mina gamla kunskaper och behörigheter som tidigare djursjukvårdare och arbetar därför deltid på hjärtkliniken på Universitetsdjursjukhuset här på SLU. I mitt arbete där träffar jag många kattägare som kommer för regelbunden hjärtscreening av sina avelskatter och får ofta förmånen att provta deras katter till förmån för min nuvarande och framtida forskning. Arbetet på hjärtkliniken sker i samarbete med kardiologerna Jens Häggström och Ingrid Ljungvall. Uppskattat stöd och samarbete till min forskning ges även av professor Göran Andersson här på SLU och professor Leslie Lyons på University of Missouri i Columbia, Missouri, USA.

Utöver genetiska studier har jag även erfarenhet av att utveckla in vitro metoder för mekanistiska molekylärbiologiska utvärderingar. Framför allt har jag studerat toxiska effekter på människans steroidsyntes, men även metabolisk effekt i tunna vävnadssnitt från hästlunga.

Erhållna bidrag

2023: FORMAS - Epigenetiska modifieringar kopplat till utvecklingen av kardiomyopati

2021: Maj Johnsons fond - finansiellt stöd till fördjupade studier gällande genetiska orsker till RCM hos birma

2021: Svenska Kvinnors Djurskyddsförening - finansiellt stöd till projekt om njursjukdom hos Sibirisk katt och Neva Masquerade

2021: Stiftelsen Sveland - finansiellt stöd till projekt om njursjukdom hos Sibirisk katt och Neva Masquerade

2019: Svenska Kvinnors Djurskyddsförening – finansiellt stöd till gästforskartjänstgöring i USA

2017: FORMAS – Genetiska markörer för kardiomyopati hos katt

Bakgrund

Utbildning

Doktorsexamen i patobiologi, med inriktning livsmedelstoxikologi 2010. Titel: Steroidogenesis studied in a human adrenocortical cell line – effects of single chemicals and mixtures.

Magisterexamen i Biologi, enligt Bioteknologiprogrammet vid SLU, 2006.

 

Arbete

2018-nuvarnade. Forskare, Institutionen för husdjursgenetik, SLU.

2017-juni 2018. Medarbetare och tillförordnad försetåndare för SLU Biobank.

2016-2017. Forskare, Institutionen för kliniska vetenskaper och Institutionen för husdjursgenetik, SLU.

2016-2017. Provinsamlingskoordinator/forskare, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.

2010-2015. Forskare, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU.

2006-2010. Doktorand i patofysiologi, inriktning livsmedelstoxikologi, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU.

1999-2004. Djursjukvårdare, Djursjukhuset i Jönköping AB, Jönköping.


Publikationslista: