Hoppa till huvudinnehåll

Universitetsdjursjukhuset


Det finns 18 sidor som är taggade med Universitetsdjursjukhuset:

Henrik Jansson har erövrat världens finaste titel i hovslageri

Henrik Jansson, hovslagare på Universitetsdjursjukhusets Hästklinik, har i dagarna tagit en ärofylld titel som fellow i hovslageri på Hereford and Ludow College i England. Han är därmed första svensk

Lena Ström

lena.strom@slu.se Adjunkt i stordjurskirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper. Europeisk specialist inom ögonsjukdomar hos djur (ECVO Diplomate) samt disputerad inom metoder för att

Kartläggning av djurägares kostnader för veterinärvård

Lämna in dina veterinärkvitton. Du kan bidra till att göra veterinärpriser mer transparenta. I ett samarbete mellan SLU och Vetpris samlas veterinärvårdskvitton in och blir ett viktigt underlag i ett

Lena Pelander

Lena Pelander susanne.pettersson@slu.se Jag heter Lena Pelander och är veterinär. Jag jobbar dels kliniskt på djursjukhuset och dels med klinisk forskning och undervisning på institutionen för

Ändrade öppettider på smådjurskliniken fr.o.m. 12 december

Ring alltid innan du kommer till oss för att säkerställa att vi kan ta emot dig och ditt sjuka djur! Under en period, med start den 12 december 2022, kommer smådjurskliniken att ha ändrade öppettider

Johan Lundblad

johan.lundblad@slu.se Jag är forskarstuderande på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi där jag forskar på hur stress och lugnande läkemedel kan inverka på smärtavläsning hos häst samt

Tillsammansprojektet resulterar i rektorsdirektiv

Tillsammansprojektet är avslutat och en slutsummering är gjord. Det har varit många involverade; förutom VH/KV och UDS har även planerings- och ekonomiavdelningarna liksom personalavdelningen med HR-

Magnus Åbrink

magnus.abrink@slu.se Docent i Biokemi, Universitetslektor i Immunologi: Min forskning fokuserar på i) immunitet vid parasitära maskinfektioner och immunomodulerande effekter hos utsöndrade

Henrik Rönnberg

henrik.ronnberg@slu.se Jag blev legitimerad veterinär 1994, utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) Uppsala och disputerade (PhD, VMD) 2002 i veterinär kirurgi (onkologi) vid Institutionen

Pia Gustås

Jag är veterinär och universitetslektor i smådjurskirurgi vid SLU i Uppsala. Som specialist i sportmedicin och rehabilitering arbetar jag huvudsakligen som kliniker och har en mottagning vid

Åsa Ohlsson

asa.ohlsson@slu.se I min forskning fokuserar jag idag huvudsakligen på genetiska orsaker bakom hjärtsjukdom hos katt, men jag begränsar mig inte enbart till det utan föreläser gärna för både

Cecilia E. Müller

cecilia.muller@slu.se Associate Professor in Equine Feed Science, Senior lecturer in Equine Feeding and Management, Distinguished University Teacher Research Interests Equine nutrition and

Loading…