Hoppa till huvudinnehåll

Universitetsdjursjukhuset


Det finns 19 sidor som är taggade med Universitetsdjursjukhuset:

Ändrade öppettider på smådjurskliniken fr.o.m. 12 december

Ring alltid innan du kommer till oss för att säkerställa att vi kan ta emot dig och ditt sjuka djur! Under en period, med start den 12 december 2022, kommer smådjurskliniken att ha ändrade öppettider

Johan Lundblad

johan.lundblad@slu.se Jag är forskarstuderande på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi där jag forskar på hur stress och lugnande läkemedel kan inverka på smärtavläsning hos häst samt

Tillsammansprojektet resulterar i rektorsdirektiv

Tillsammansprojektet är avslutat och en slutsummering är gjord. Det har varit många involverade; förutom VH/KV och UDS har även planerings- och ekonomiavdelningarna liksom personalavdelningen med HR-

Magnus Åbrink

magnus.abrink@slu.se Docent i Biokemi, Universitetslektor i Immunologi: Min forskning fokuserar på i) immunitet vid parasitära maskinfektioner och immunomodulerande effekter hos utsöndrade

Henrik Rönnberg

henrik.ronnberg@slu.se Jag blev legitimerad veterinär 1994, utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) Uppsala och disputerade (PhD, VMD) 2002 i veterinär kirurgi (onkologi) vid Institutionen

Nytt dialogmöte i Tillsammansprojektet

Ännu en gång bjöds medarbetare från VH och UDS in till ett dialogmöte med Nils Fall och Maria Engedahl. Denna gång fick samtliga deltagare möjlighet att i mindre grupper specificera sina

Det händer mycket inom Tillsammansprojektet

Tillsammansprojektet är i grunden ett implementeringsprojekt, till stor del baserat på ett antal tidigare gjorda utredningar. Den gemensamma kliniska ledningsgruppen (GKL) och samtliga arbetsgrupper

Tillsammansprojektet - dialogmöten

Under våren kommer Tillsammansprojektet och den gemensamma kliniska ledningsgruppen (GKL) genomföra två dialogmöten. Maria Engedahl och Nils Fall bjuder in berörd personal till dialogmöten. Det

Dialogmöte i Tillsammansprojektet

Det var stor uppslutning när Maria Engedahl och Nils Fall från Tillsammansprojektet bjöd in till dialogmöte. Projektet har pågått i drygt ett år och det sker mycket i arbetsgrupperna som ger postiva

Gemensam klinisk ledningsgrupp stärker samarbetet

Förståelse, tydlighet och samsyn. Det är några av ledorden som kommer upp när ledamöterna i den nya ledningsgruppen för Kliniska vetenskaper (KV) och Universitetsdjursjukhuset (UDS) beskriver sitt

Pia Gustås

Jag är veterinär och universitetslektor i smådjurskirurgi vid SLU i Uppsala. Som specialist i sportmedicin och rehabilitering arbetar jag huvudsakligen som kliniker och har en mottagning vid

Cecilia E. Müller

cecilia.muller@slu.se Associate Professor in Equine Feed Science, Senior lecturer in Equine Feeding and Management, Distinguished University Teacher Research Interests Equine nutrition and

Loading…