Medarbetarwebben

Universitetsdjursjukhuset


Det finns 75 sidor som är taggade med Universitetsdjursjukhuset:
Informationskväll: Dräktighet, förlossning och den nyfödda kattungen

Informationskväll: Dräktighet, förlossning och den nyfödda kattungen

Informationskväll om kattens dräktighet, förlossning och den nyfödda kattungen Den 22 november är kattägare och uppfödare hjärtligt välkomna till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala för en

Arne Persson

Specialistkompetens i sjukdomar hos gris, VMD (veterinärmedicine doktor) i obstetrik och gynekologi. Intresseområden: Akutsjukvård av samtliga djurslag, förebyggande djurhälsovård nötkreatur (

Informationskväll: Dräktighet, förlossning och den nyfödda kattungen

Informationskväll: Dräktighet, förlossning och den nyfödda kattungen

Informationskväll om kattens dräktighet, förlossning och den nyfödda kattungen Den 22 november är kattägare och uppfödare hjärtligt välkomna till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala för en

Elin Hernlund

Elin Hernlund

elinh Jag arbetar som forskare inom biomekanik, hästkliniker med fokus på ortopedi samt lärare i funktionell anatomi av rörelseapparaten på häst. Som post-doc är jag involverad i flera olika

Marie Rhodin

Marie Rhodin

rhodin Jag arbetar som forskare och lärare. Mitt huvudintresse är ortopedi och klinisk biomekanik på häst. Det innebär att jag studerar ortopediska sjukdomar samt rörelsemönster och belastningar hos

Specialistmottagningar

Vid våra specialistmottagningar arbetar veterinärer och sköterskor som riktat in sig på ett speciellt område inom veterinärmedicinen. Specialistmottagningarna riktar sig till de patienter som behöver

Veterinärer på kliniken

Veterinärer på kliniken

Veterinärer på kliniken hanna.backstrom@slu.se Veterinärer på ambulatoriska kliniken Vi besöker gårdar och stallar för såväl akuta sjukdomsfall som planerade veterinärbesök på både hästar och

Hippocampusdagen 2018

Hippocampusdagen 2018 hålls på SLU i Uppsala den 31 oktober. Den bjuder på ett spännande program om aktuell hästforskning vid SLU och SVA. Förmiddagen ägnas åt forskning kring sjukdomar som metabolt

Hippocampusdagen 2018

Hippocampusdagen 2018 hålls på SLU i Uppsala den 31 oktober. Den bjuder på ett spännande program om aktuell hästforskning vid SLU och SVA. Förmiddagen ägnas åt forskning kring sjukdomar som metabolt

Hippocampusdagen 2018

Hippocampusdagen 2018 hålls på SLU i Uppsala den 31 oktober. Den bjuder på ett spännande program om aktuell hästforskning vid SLU och SVA. Förmiddagen ägnas åt forskning kring sjukdomar som metabolt

Hippocampusdagen 2018

Hippocampusdagen 2018 hålls på SLU i Uppsala den 31 oktober. Den bjuder på ett spännande program om aktuell hästforskning vid SLU och SVA. Förmiddagen ägnas åt forskning kring sjukdomar som metabolt

Viktigt seminarium om våld mot djur och i nära relationer

Den 19 april besöktes SLU, Uppsala av Dr. Freda Scott-Park, ordförande i organisationen LINKS Group UK. Freda pratade om sambandet mellan våld mot husdjur och våld i nära relationer och hur man kan