Medarbetarwebben

Universitetsdjursjukhuset


Det finns 126 sidor som är taggade med Universitetsdjursjukhuset:
Nytt dialogmöte i Tillsammansprojektet

Nytt dialogmöte i Tillsammansprojektet

Ännu en gång bjöds medarbetare från VH och UDS in till ett dialogmöte med Nils Fall och Maria Engedahl. Denna gång fick samtliga deltagare möjlighet att i mindre grupper specificera sina

Theileria annae funnen hos svensk hund

Ett fall av parasitinfektionen Theileria annae har verifierats hos en svensk hund. Den 12 veckor gamla valpen, som var en blandras av Pitbull-typ, togs till veterinär då den plötsligt blivit

Ny metod för att mäta CRP hos hund

Vid inflammatoriska sjukdomar ökar koncentrationen av C-reaktivt protein (CRP) i blodet hos både människor och hundar. CRP kallas ibland för "snabbsänka" och testet har länge använts av läkare för

Förbättrad tolkning av provsvar för katter

För att diagnostisera och följa upp sjukdomar hos katter undersöks koncentrationen av ett flertal blodparametrar, inkluderande kemiska ämnen och proteiner. Ofta tas en serie av prover för att se hur

Ovanlig blodparasit hos en svensk hund

Med allt fler hundar som reser mellan olika länder ökar risken för att nya infektionssjukdomar kommer till Sverige. Hepatozoon canis är en blodparasit som sprids till hundar via brun hundfästing.

Förbättrad titthålskirurgi för hästens karpaltunnel

Senskador är en vanlig orsak till hälta hos häst. Skada kan uppkomma om en sena överbelastas vid arbete eller om hästen till exempel skadas av en spark. Vid en senskada brister fibrer i senan och

Parasiter hos häst – en vanlig orsak till kolik?

Kolik är vanligt förekommande hos häst, och kan i vissa fall vara livshotande. En orsak till kolik är parasitskador, vilket kan förebyggas med hjälp av avmaskningsmedel. Flitigt användande av

Fallrapport om stor bencysta hos häst

Bencystor är en av många orsaker till hältor hos hästar. Cystorna är avgränsade hålrum i skelettet och det finns flera orsaker till att de uppkommer, till exempel utvecklingsrubbningar, störd

Det händer mycket inom Tillsammansprojektet

Det händer mycket inom Tillsammansprojektet

Tillsammansprojektet är i grunden ett implementeringsprojekt, till stor del baserat på ett antal tidigare gjorda utredningar. Den gemensamma kliniska ledningsgruppen (GKL) och samtliga arbetsgrupper

Tillsammansprojektet - dialogmöten

Tillsammansprojektet - dialogmöten

Under våren kommer Tillsammansprojektet och den gemensamma kliniska ledningsgruppen (GKL) genomföra två dialogmöten. Maria Engedahl och Nils Fall bjuder in berörd personal till dialogmöten. Det

CRP vid diagnostik av ledsjukdom hos hund

Ledsjukdom hos hund kan orsakas av bland annat artros (nedbrytning av brosk i leden), infektioner och immunologiska sjukdomar. Hos en hund med ledsmärta är det viktigt för veterinären att på ett

Dialogmöte i Tillsammansprojektet

Dialogmöte i Tillsammansprojektet

Det var stor uppslutning när Maria Engedahl och Nils Fall från Tillsammansprojektet bjöd in till dialogmöte. Projektet har pågått i drygt ett år och det sker mycket i arbetsgrupperna som ger postiva

Loading…