Medarbetarwebben

Universitetsdjursjukhuset


Det finns 68 sidor som är taggade med Universitetsdjursjukhuset:
Kristin Johansson

Kristin Johansson

kristin.johansson@slu.se krjo0007 Marknadsansvarig för Universitetsdjursjukhuset vid SLU. Jag tillhör kommunikationsavdelningen men är placerad vid UDS för att ha nära till verksamheten. Jag

Branislav Lakic

Foto: Viktor Wrange, SLU

Theodoros Ntallaris

Foto: Viktor Wrange, SLU

Djurskydd i kliniken – Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet

Djurskydd i kliniken – Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet

Kliniskt verksamma veterinärer på en klinik, ett djursjukhus eller vid hembesök kommer ibland i kontakt med djur som av en eller annan anledning är i dåligt skick och inte har blivit väl

Djurskydd i kliniken – Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet

Djurskydd i kliniken – Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet

Kliniskt verksamma veterinärer på en klinik, ett djursjukhus eller vid hembesök kommer ibland i kontakt med djur som av en eller annan anledning är i dåligt skick och inte har blivit väl

Djurskydd i kliniken – Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet

Djurskydd i kliniken – Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet

Kliniskt verksamma veterinärer på en klinik, ett djursjukhus eller vid hembesök kommer ibland i kontakt med djur som av en eller annan anledning är i dåligt skick och inte har blivit väl

Djurskydd i kliniken – Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet

Djurskydd i kliniken – Hantering av djurskyddsfall i smådjursklinisk verksamhet

Kliniskt verksamma veterinärer på en klinik, ett djursjukhus eller vid hembesök kommer ibland i kontakt med djur som av en eller annan anledning är i dåligt skick och inte har blivit väl

HNS-broschyr

Intresset för hästen som resurs för folkhälsan växer. Idag fungerar hästen som medhjälpare inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg och specialpedagogisk verksamhet. Ridning är

HNS-broschyr

Intresset för hästen som resurs för folkhälsan växer. Idag fungerar hästen som medhjälpare inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg och specialpedagogisk verksamhet. Ridning är

HNS-broschyr

Intresset för hästen som resurs för folkhälsan växer. Idag fungerar hästen som medhjälpare inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg och specialpedagogisk verksamhet. Ridning är

Vill du delta i en studie om överlevnad hos valpar och kattungar?

Som en del i ett examensarbete på veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet söker vi nu efter frivilliga deltagare. Studien syftar till att utvärdera en poängskala på nyfödda valpar och

Viktigt seminarium om våld mot djur och i nära relationer

Den 19 april besöktes SLU, Uppsala av Dr. Freda Scott-Park, ordförande i organisationen LINKS Group UK. Freda pratade om sambandet mellan våld mot husdjur och våld i nära relationer och hur man kan