CV-sida

Lena Pelander

Lena Pelander
Jag heter Lena Pelander och är veterinär. Jag jobbar dels kliniskt på djursjukhuset och dels med klinisk forskning och undervisning på institutionen för kliniska vetenskaper.

Presentation

Mitt främsta forsknings-intresse är kronisk njursjukdom hos hund. Kliniskt är intresseområdet bredare och utgörs av invärtesmedicin hund och katt.

Jag tog min veterinärexamen i december 2000. Efter några veckor på distrikt började jag som klinikveterinär på Läckeby djursjukhus i februari 2001 och ettår senare började jag arbeta här på SLU som klinikveterinär. Sedan 2008 innehar jag en adjunktstjänst på kliniska vetenskaper smådjur. År 2014 blev jag europeisk specialist(ECVIM Diplomate) i invärtesmedicin hund och katt. Jag disputerade år 2018.

Jag bor i Uppsala med sambo och två barn. 

Undervisning

Jag är främst involverad i utbildning av veterinärstudenter under de kliniska åren.

Forskning

Min forskning rör framför allt sjukdomstillstånd i urinvägarna (njurar och urinblåsa) hos hund och katt. Forskningsprojekt som pågår involverar diagnostik av akut och kronisk njursjukdom hos hund, diagnostik av urinvägsinfektioner hos hund och katt, prognos vid intensivvård av katter samt njurpåverkan vid olika systemiska sjukdomstillstånd hos hund.

Publikationer i urval

Protocol Pyelonephritis

 

Pelander, et al. Evaluation of cTnI as a predictor of death in critically ill cats. J Vet Intern Med 2023 (DOI: 10.1111/jvim.16635)’

Scahill, et al. Leptospira seroprevalence and associated risk factors in healthy Swedish dogs. BMC Vet Res 2022 (doi:10.1186/s12917-022-03472-5)

Lingaas, et al. Bayesian mixed model analysis uncovered 21 risk loci for CKD in young boxer dogs. PLOS Genetics 2022 (doi:10.1371/journal.pgen.1010599)

Ekstrand C et al. Nitrofurantoin plasma- and urine exposure in eight healthy beagle dogs following standard nitrofurantoin dosing regimen. Res Vet Sci 2022 (doi:10.1016/j.rvsc.2022.08.005)

Holmberg, et al. Chronic Enteropathy in Dogs-Epidemiologic Aspects and Clinical Characteristics of Dogs Presenting at Two Swedish Animal Hospitals. Animals 2022 (doi: 10.3390/ani12121507)

Lyberg, Ljungvall, Häggström, Ahlund, Pelander. Impact of equipment and handling on systolic blood pressure measurements in conscious dogs in an animal hospital environment. J Vet Intern Med 2021 (doi: 10.1111/jvim.16062)

Pelander, Brunchault et al. Urinary peptidome analyses for diagnosis of chronic kidney disease in dogs. The Vet J 2019 (doi: 10.1016/j.tvjl.2019.05.010)

Mattei, Pelander et al. Renal ultrasonographic abnormalities are associated with low glomerular filtration rate calculated by scintigraphy in dogs. Vet Rad Ultrasound 2019 (doi: 10.1111/vru.12755)

Tvedten, Lilliehöök, Rönnberg, Pelander. Massive uric acid crystalluria and cylinduria in a dog after L-asparginase treatment of lymphoma. J Vet Clin Path 2019 (doi: 10.1111/vcp.12719)

Pelander, Häggström et al. Comparison of the diagnostic value of symmetric dimethylarginine, cystatin C and creatinine for detection of decreased glomerular filtration rate in dogs. J Vet Intern Med 2019 (doi: 10.1111/jvim.15445)

 

Länkar

https://orcid.org/0000-0001-9865-312X


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjursmedicin
Telefon: +4618671498
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala