CV-sida

Magnus Åbrink

Magnus Åbrink
Docent i Biokemi, Universitetslektor i Immunologi: Min forskning fokuserar på i) immunitet vid parasitära maskinfektioner och immunomodulerande effekter hos utsöndrade molekyler från hästens och hundens spolmaskar, och ii) komparativa studier av serglycinberoende mekanismer vid cancerutveckling hos hund och människa

Presentation

Jag när ett stort naturintresse och åker gärna Telemarkskidor när tillfälle ges. Efter en Fil kand-examen i molekylärbiologi på biologlinjen vid Uppsala Universitet 1989 disputerade jag vid Uppsala universitet 1997 på en avhandling om rollen av zinkfingertranskriptionsfaktorer vid utvecklingen från monocyt till makrofag. Efter det följde en tvåårig postdoc på IGBMC i Strasbourg/Illkirch, Frankrike, där jag studerade generella transkriptionsfaktorer och lärde mig transgena tekniker. Efter postdoc-vistelsen var jag chef för transgenteknikplattformen vid Uppsala Universitet i 1,5 år. Sedan dess har min forskning fokuserat på mastcellers och de serglycinberoende mastcellspecifika proteasernas roll vid infektion med olika parasiter samt på serglycinberoende mekanismer vid cancer.  

Undervisning

Sedan doktorandtiden har jag undervisat i immunologi, molekylär cellbiologi, biokemi och infektionsbiologi, bland annat för biologer, teknologer, biomedicinare och läkarstudenter, samt masterstudenter med olika inriktning. Idag undervisar jag i Immunologi för blivande veterinärer och husdjursagronomer, samt för studenter som läser etologi och djurskydd. Jag föreläser också om transgena tekniker för studenter som går en forskningsförberedande kurs i genetik.

Forskning

Forskningsfokus idag ligger på hur immunsvaret reagerar vid parasitinfektion. I ett nystartat projekt undersöker vi hur hästens och hundens infektiösa spolmasklarver kan immunmodulera immunsvaret i tarmen och i lungan.  Parasitmaskarna utsöndrar bland annat extracellulära vesiklar (EVs) som innehåller en mängd olika regulatoriska molekyler och målet är att utveckla ett profylaktiskt vaccin som tar bort och destruerar EVs immunmodulerande förmåga. Jag är också mycket intresserad av serglycinberoende mekanismer vid utveckling av cancer i hund och människa, och målet är att identifiera nya biomarkörer för diagnos och prognos.

Handledning

Jag har varit huvudhandledare för 3 doktorander och två Postdocs, och biträdande handledare för 8 doktorander. Jag har också handlett många examensarbeten på master och kandidatnivå, både vid SLU och UU (se tex Epsilon Archive for Student Projects (slu.se), sök med "abrink")

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för immunologi
Telefon: +4618672783, 0706736569
Postadress:
BVF, Enheten för Immunologi, Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala