Hoppa till huvudinnehåll

Cellbiologi

Cellbiologi handlar om cellens struktur, funktion och reglering samt interaktioner mellan celler i vävnader och organ.


Det finns 28 sidor som är taggade med Cellbiologi:

Vinod Kumar undersöker hur vävnadsintegriteten upprätthålls i bladytan

Förra veckan tilldelade Europeiska kommissionen 1249 forskare postdoktorala stipendier inom Marie Skłodowska-Curie Actions. En av stipendiaterna är Vinod Kumar från Stéphanie Roberts grupp vid Umeå

Nils Mikkelsen

nils.mikkelsen@slu.se I’m currently working as a researcher in Mats Sandgrens research group at SLU while also being an IT Coordinator at the department of Molecular Sciences. I also work part time

Ny metod ska upptäcka klöveksem hos kor

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har fått 2,2 miljoner kronor i stöd från stiftelsen Seydlitz MP bolagen för att utveckla en laboratoriediagnostik för smittsamt klöveksem. Klöveksem är en

Natalia Sandoval Herrera

natalia.sandoval.herrera@slu.se I am interested in understanding the effects of anthropogenic activities, particularly pollution, on wildlife physiology and behavior. Currently, I am a postdoc at

Nicolas Delhomme, PhD

nicolas.delhomme@slu.se Since his undergraduate studies, Nico has been fascinated by all aspects of gene regulation. This field has become so complex that his interest extended towards Systems

Stéphanie Robert får stort Wallenberg-anslag till projekt som ska visa hur växtceller får sin ”identitet”

SLU-professorn Stéphanie Robert ska leda ett forskningsprojekt som har tilldelats över 32 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Forskningen ska handla om hur växtceller får sin ”

Magnus Åbrink

magnus.abrink@slu.se Docent i Biokemi, Universitetslektor i Immunologi: Min forskning fokuserar på i) immunitet vid parasitära maskinfektioner och immunomodulerande effekter hos utsöndrade

Erica Selin

erica.selin@slu.se Doktorand inom Molekylär Toxikologi Min forskning fokuserar på att undersöka livsmedelsförpackningar, livsmedel och tillsatser i livsmedel med hjälp av cell-baserade metoder.

Torbjörn Larsson

torbjorn.larsson@slu.se Torbjörn är Systemspecialist vid Ledningskansliet, Enheten för arkiv, informationshantering och registratur (Air). Bioinformatiker. All information ligger på den engelska

Nahla Mohamed

-Associate Professor: (Basic Virology), Course Leader and Examiner for" Study Design in Etiologic Research, 5.0 credits". Total of about 450 Pharmacy, Dental and Medical students attended 2013-2019.

Agneta Oskarsson

agneta.oskarsson@slu.se Professor emerita i livsmedelstoxikologi Sedan 1994 professor i livsmedelstoxikologi vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU. Tidigare chef

Eva Skiöldebrand

Osteoartrit (OA) är den vanligaste orsaken till att tävlingshästar blir halta och sjukdomen diagnostiseras oftast sent i sjukdomsprocessen. Sjukdomen är långsamt progredierande och innefattar en

Loading…