Medarbetarwebben

Cellbiologi

Cellbiologi handlar om cellens struktur, funktion och reglering samt interaktioner mellan celler i vävnader och organ.


Det finns 86 sidor som är taggade med Cellbiologi:

Bättre diagnos av livmoderinfektion hos hundar

Det finns ett stort behov av att finna nya markörer för att diagnostisera infektion i livmodern (pyometra) och blodförgiftning hos hundar. Målet med den här studien var att undersöka vilka

Effekt av endotoxiner på hästens blodneutrofiler

Endotoxiner hos vissa bakterier kan hos häst leda till utbredd inflammation och ämnesomsättningsrubbningar vid till exempel kolik. I en studie vid SLU togs upprepade blodprover från fem hästar som

Livmoderns proteiner vid dräktighet hos tik

Livmoderslemhinnan förändras under tikens löpningscykel och tidiga dräktighet. Proteinerna E-cadherin och β-catenin är viktiga eftersom dessa protein länkar samman cellerna i slemhinnan. Förändringar

Interaktioner mellan bornavirus och värddjur

Bornavirus orsakar neurologiska sjukdomar hos ett flertal däggdjur och fåglar. I Sverige är bornavirus i första hand känt i samband med vingelsjuka hos katt, men har även påvisats hos häst och lodjur

Mjukdelstumörer hos golden retriever

Elakartade tumörer som utgår från kroppens mjukvävnader heter sarkom och kan vara svåra att diagnosticera. I denna studie har forskare från Utrecht och Wageningen i Nederländerna samarbetat med

Calicivirus hos katt

Calicivirus är en viktig orsak till luftvägslidanden hos katter världen över, populärt kallat kattsnuva. Flera olika vacciner finns, men viruset ändrar sig (muterar) snabbt och kan på så sätt smita

Lovande fynd för behandling av luftvägsproblem hos häst

Luftvägsinflammation är ett utbrett hälsoproblem hos hästar. Sjukdomen är ofta associerad med lokal ansamling av inflammatoriska celler, exempelvis mastceller. Hästar med ett ökat antal mastceller i

Riskfaktor för felaktiga provsvar undersökt

Inom djursjukvården används rutinmässigt immunologiska diagnosmetoder som bygger på antikroppars förmåga att identifiera bland annat sjukdomsmarkörer och hormoner. För hög vårdkvalitet och

Nya rön om juvertumörer hos hund

Juvertumörer är vanligt hos hund, framförallt hos äldre tikar. För att kunna ge en drabbad hund bästa behandling är det viktigt med information om tumörens typ och risken för metastasering, det vill

Utvärdering av blodanalysinstrument visar brister

ProCyte Dx är ett relativt nytt instrument för analys av blodceller från djur, som har sålts till många veterinärkliniker i Sverige och övriga världen. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU

Kan seminalplasma i livmodern påverka kors fertilitet?

Tjursperma består av spermieceller och en omgivande vätska som kallas seminalplasma. Vid artificiell inseminering kommer en liten mängd seminalplasma med hela vägen in i livmodern, något som inte

Hästens sjuka broskceller kan reparera sig

Osteoartrit eller artros som sjukdomen också kallas är vanlig hos häst och innebär att ledens brosk sakta bryts ner på grund av låggradig inflammation. Inflammationen gör att energiupptaget hos

Loading…