Hoppa till huvudinnehåll

Cellbiologi

Cellbiologi handlar om cellens struktur, funktion och reglering samt interaktioner mellan celler i vävnader och organ.


Det finns 24 sidor som är taggade med Cellbiologi:

Stéphanie Robert får stort Wallenberg-anslag till projekt som ska visa hur växtceller får sin ”identitet”

SLU-professorn Stéphanie Robert ska leda ett forskningsprojekt som har tilldelats över 32 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Forskningen ska handla om hur växtceller får sin ”

Magnus Åbrink

magnus.abrink@slu.se Docent i Biokemi, Universitetslektor i Immunologi: Min forskning fokuserar på i) immunitet vid parasitära maskinfektioner och immunomodulerande effekter hos utsöndrade

Erica Selin

erica.selin@slu.se Doktorand inom Molekylär Toxikologi Min forskning fokuserar på att undersöka livsmedelsförpackningar, livsmedel och tillsatser i livsmedel med hjälp av cell-baserade metoder.

Vedegenskaper påverkar hur effektivt nanocellulosa kan produceras

Nanocellulosa utgör grunden för många nya material och används redan nu för en rad olika tillämpningar. Anne Bünder, doktorand i Totte Niittyläs grupp, har undersökt hur vedegenskaper påverkar

Torbjörn Larsson

All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn.

Nahla Mohamed

-Associate Professor: (Basic Virology), Course Leader and Examiner for" Study Design in Etiologic Research, 5.0 credits". Total of about 450 Pharmacy, Dental and Medical students attended 2013-2019.

Agneta Oskarsson

agneta.oskarsson@slu.se Professor emerita i livsmedelstoxikologi Sedan 1994 professor i livsmedelstoxikologi vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU. Tidigare chef

Eva Skiöldebrand

Osteoartrit (OA) är den vanligaste orsaken till att tävlingshästar blir halta och sjukdomen diagnostiseras oftast sent i sjukdomsprocessen. Sjukdomen är långsamt progredierande och innefattar en

Eva Hellmén

Eva Hellmén mia.hansson@slu.se I applied for the veterinary education because I wanted to become a pathologist. Which is because I participated in a lecture series about cancer of a professor in

Zsofia Réka Stangl

Postdoc i växtfysiolgi och ekofysiologi https://internt.slu.se/en/cv-originals/zsofia-reka-stangl/ https://www.researchgate.net/profile/Zsofia_Stangl

Stina Hellman

Forskare med intresse för hästar, parasiter och immunologi Mitt stora intresse för djur och natur ledde mig till Uppsala och till agronomutbildningen vid SLU. På vägen blev jag nyfiken på att lära

Hans Liljenström

hans.liljenstrom@slu.se Professor i biometri: teoretisk biologi och biofysik I'm a professor in Biometry, with focus on theoretical biology and biophysics. At SLU I'm primarily teaching systems

Loading…