Medarbetarwebben

Cellbiologi

Cellbiologi handlar om cellens struktur, funktion och reglering samt interaktioner mellan celler i vävnader och organ.


Det finns 84 sidor som är taggade med Cellbiologi:
Agneta Oskarsson

Agneta Oskarsson

Professor emerita i livsmedelstoxikologi Sedan 1994 professor i livsmedelstoxikologi vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU. Tidigare chef vid toxikologiska

Agneta Oskarsson

Agneta Oskarsson

Professor emerita i livsmedelstoxikologi Professor i livsmedelstoxikologi sedan 1994. Tidigare chef för toxikologiska avdelningen på Livsmedelsverket, Director vid Reproductive Toxicity, Astra

Interaktioner mellan bornavirus och värddjur

Bornavirus orsakar neurologiska sjukdomar hos ett flertal däggdjur och fåglar. I Sverige är bornavirus i första hand känt i samband med vingelsjuka hos katt, men har även påvisats hos häst och lodjur

Nytt poddavsnitt: Metoder och tekniker i växtförädlingen

Korsningar och urval, genetisk modifiering och genomredigering, dubbel-haploider och F1-hybrider, vad betyder orden och vad innebär de rent praktiskt? Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our

Nytt poddavsnitt: Metoder och tekniker i växtförädlingen

Korsningar och urval, genetisk modifiering och genomredigering, dubbel-haploider och F1-hybrider, vad betyder orden och vad innebär de rent praktiskt? Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our

Eva Skiöldebrand

Eva Skiöldebrand

Osteoartrit (OA) är den vanligaste orsaken till att tävlingshästar blir halta och sjukdomen diagnostiseras oftast sent i sjukdomsprocessen. Sjukdomen är långsamt progredierande och innefattar en

Hästens sjuka broskceller kan reparera sig

Osteoartrit eller artros som sjukdomen också kallas är vanlig hos häst och innebär att ledens brosk sakta bryts ner på grund av låggradig inflammation. Inflammationen gör att energiupptaget hos

Smörjande ämne i ledvätska förändras vid osteoartrit

Ledsjukdomen osteoartrit (artros) är en vanlig anledning till kronisk smärta och nedsatt prestation hos hästar. Sjukdomen innefattar en låggradig inflammation som leder till obalans i uppbyggnad och

Lovande fynd för behandling av luftvägsproblem hos häst

Luftvägsinflammation är ett utbrett hälsoproblem hos hästar. Sjukdomen är ofta associerad med lokal ansamling av inflammatoriska celler, exempelvis mastceller. Hästar med ett ökat antal mastceller i

Forskning för tidig upptäckt av systemisk inflammation

Hur och när utvecklas en lokal inflammation till att bli systemisk, det vill säga påverka hela kroppen? Frågan är central till exempel då beslut fattas om hur en böld eller en infekterad led bör

Effekt av endotoxiner på hästens blodneutrofiler

Endotoxiner hos vissa bakterier kan hos häst leda till utbredd inflammation och ämnesomsättningsrubbningar vid till exempel kolik. I en studie vid SLU togs upprepade blodprover från fem hästar som

Calicivirus hos katt

Calicivirus är en viktig orsak till luftvägslidanden hos katter världen över, populärt kallat kattsnuva. Flera olika vacciner finns, men viruset ändrar sig (muterar) snabbt och kan på så sätt smita

Loading…