SLU-nyhet

Vinod Kumar undersöker hur vävnadsintegriteten upprätthålls i bladytan

Publicerad: 24 februari 2024
Porträttfoto av Vinod Kumar stående med en svart jacka i ett snöigt landskap framför några träd i bakgrunden

Förra veckan tilldelade Europeiska kommissionen 1249 forskare postdoktorala stipendier inom Marie Skłodowska-Curie Actions. En av stipendiaterna är Vinod Kumar från Stéphanie Roberts grupp vid Umeå Plant Science Centre och SLU. Han kommer att studera hur de underliggande cellagren interagerar med det yttersta cellagret i ett växtblad och på så sätt definiera den specifika pusselformen hos dessa yttre celler.

Det var ett spännande ögonblick för Vinod Kumar förra veckan när han fick veta att han fått ett av de prestigefyllda Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) postdoktorala stipendierna. Hans första ansökan förra året var tyvärr inte framgångsrik, men den fick "Seal of Excellence", vilket indikerar att han hade identifierat en ny forskningslucka inom sitt område som motiverade honom att ansöka igen.

- Jag bestämde mig för att hålla ut och fortsätta söka denna möjlighet och började slipa på min forskningsidé för att skriva en perfekt ansökan som skulle överträffa mitt tidigare försök, säger Vinod Kumar som anslöt till Stéphanie Roberts grupp som postdoktor under förra sommaren.

- Jag är mycket tacksam mot Stéphanie Robert för att hon uppmuntrat och stöttat mig genom hela ansökningsprocessen.

Vinod Kumar kommer att undersöka hur det yttersta cellagret i växtblad får sin pusselliknande form. Detta cellager bildar tillsammans med de underliggande cellagren en hel vävnad som skyddar bladets inre delar från yttre hot som regn, vind eller patogener. Det är fortfarande oklart exakt hur vävnadens integritet upprätthålls och hur det yttersta cellagret får sin specifika pusselform.

Identifiering av signaler som bestämmer formen på en cell

- Nya resultat från Stéphanie Roberts grupp tyder på att mekaniska och fysiska signaler från de inre cellagren koordinerar utvecklingen av det yttre pusselformade lagret och mitt fokus kommer att vara att identifiera dessa signaler och analysera hur de skickas och regleras, säger Vinod Kumar.

- Det slutliga målet med detta projekt är att generera kunskap som kan vägleda utvecklingen av stressresistenta grödor och träd, vilket bidrar till att bekämpa den globala klimatförändringen.

Under sin doktorandtid och tidigare postdoktor vid CSIR-National Botanical Research Institute och CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology i Indien fick Vinod Kumar omfattande erfarenhet av att studera grödor, särskilt tomat och ris, där han fokusserade på rotbiologi och interaktion mellan värd och patogen. Nu planerar han att utöka sin kompetens med fokus på avancerad mikroskopi, cellbiologi och biomekanik.  

- Sedan min doktorsexamen är jag nyfiken på växters utveckling och forskningen i Stéphanie Roberts grupp fångade omedelbart mitt intresse när jag sökte efter en postdoktoral tjänst inom det här området, fortsätter Vinod Kumar.

- UPSC har en välorganiserad vetenskaplig infrastruktur med gemensam utrustning och över 30 forskargrupper som erbjuder utmärkta tvärvetenskapliga forskningsmöjligheter i en mångkulturell arbetsmiljö vilket kommer att gynna mitt projekt.

Förbättring av nätverks- och kommunikationskapaciteten

Att vara Marie-Curie-stipendiat innebär många fördelar utöver utmärkelsen. Stipendiaterna får möjlighet att öka sin kompetens och sina färdigheter genom omfattande forskarutbildning, karriärcoachning, mentorskap och andra överförbara färdigheter. Särskild vikt läggs vid tvärvetenskapliga, tvärsektoriella och internationella erfarenheter som syftar till att förbättra deras nätverks- och kommunikationsförmåga med forskarsamhället och med allmänheten.

- MSCA-stipendiet erbjuder inte bara finansiering för forsknings- och utbildningsverksamhet, utan främjar också professionell utveckling som är avgörande för att leda sin egen oberoende forskargrupp i framtiden, förklarar Vinod Kumar.

- Detta är något som verkligen motiverade mig att ansöka om ett MSCA-postdoktorsstipendium. Nu när jag har fått det är det en avgörande byggsten i min forskarkarriär.

Marie Skłodowska-Curie Actions stödjer 1249 postdoktorala forskare från nästan 80 nationaliteter. De valdes ut bland totalt 8039 ansökningar i 2023 års utlysning av postdoktorala stipendier. De granskade projekten kommer från alla vetenskapliga discipliner. 21,7% är inom life sciences som projektet från Vinod Kumar som utvärderades med en poäng på 99,2%.

Fakta:

Titeln på Vinod Kumars projekt (på engelska): iCON - Elucidating inner cells contribution to pavement cell shape acquisition in Arabidopsis