CV-sida

Linnea Sandell

Linnea Sandell
Dr Sandell forskar om hur antalet kopior som en organism bär på (ploidy nivå) påverkar dess möjligheter att överleva miljöförändringar.

Presentation

Dr Linnea Sandell har en bakgrund inom evolutionsbiologi, där hon har arbetat med matematiska modeller för att undersöka evolutionära konsekvenser av olika typer av livshistorier hos organismer. Under sina doktorandstudier arbetade hon med evolutionära experiment av sockerjäst. Bland annat har hon försökt uppmäta skillnader i den effekt som en mutation har på tillväxt beroende på ploidy nivå. Hon gjorde en postdoc inom själviska element hos växtpatogena svampar på Uppsala Universitet. Nu arbetar hon tillsammans med Dr Jan Plue på Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) med att utröna effekten av olika ploidy nivåer för olika växters överlevnad i landskap under stor mänsklig påverkan.

Publikationer i urval

Schrödinger’s yeast: the challenge of using transformation to compare fitness among Saccharomyces cerevisiae that differ in ploidy or zygosity. L Sandell, SG König, SP Otto. PeerJ 11, e16547

Fitness effects of mutations: an assessment of PROVEAN predictions using mutation accumulation data. L Sandell, NP Sharp. Genome biology and evolution 14 (1), evac004

Maladaptive shifts in life history in a changing environment. O Cotto, L Sandell, LM Chevin, O Ronce. The American Naturalist 194 (4), 558-573

 

Länkar

https://scholar.google.com/citations?user=rsPzby8AAAAJ&hl=en

https://linneasandell.github.io/


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning