CV-sida

Lena Ström

Lena Ström
Adjunkt i stordjurskirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper. Europeisk specialist inom ögonsjukdomar hos djur (ECVO Diplomate) samt disputerad inom metoder för att diagnostisera synnedsättningar hos häst.

Publikationer i urval

Morén S, Källberg M, Ström L. Equine uveitis: Outcome and adverse effects after one or two intravitreal low-dose gentamicin injections. Equine Vet J. 2024 Feb 8. doi: 10.1111/evj.14056. Epub ahead of print. PMID: 38329024.

Ekstrand C, Michanek P, Gehring R, Sundell A, Källse A, Hedeland M, Ström L. Plasma atropine concentrations associated with decreased intestinal motility in horses. Front Vet Sci. 2022;Sep 2;9:951300. doi: 10.3389/fvets.2022.951300 

Ström L, Dalin F, Domberg M, Stenlund C, Bondesson U, Hedeland M, Toutain P-L, Ekstrand C. Topical ophthalmic atropine in horses, pharmacokinetics and effect on intestinal motility. BMC Vet Res 2021;17, 149. doi.org/10.1186/s12917-021-02847-4

Ström L, Bröjer J, Ekesten B. Variability, repeatability and test-retest reliability of equine flash visual evoked potentials (FVEPs). BMC Vet Res. 2020;16(1):261. doi:10.1186/s12917-020-02463-8 

Hellander Edman A, Ström L, Ekesten B. Corneal cross-linking (CXL)-A clinical study to evaluate CXL as a treatment in comparison with medical treatment for ulcerative keratitis in horses. Vet Ophthalmol. 2019 Jul;22(4):552-562. doi: 10.1111/vop.12662 

Ström L, Michanek M, Ekesten B. Age-associated changes in the equine flash visual evoked potential. Vet Ophthalmol. 2019 Jul;22(4):388-397. doi: 10.1111/vop.12601

Ström L, Ekesten B. Visual evoked potentials in the horse. BMC Vet Res. 2016;12(1):120. doi:10.1186/s12917-016-0743-3

Avhandling

Ström, Lena (2019). Visual evoked potentials in the horse. Avhandling. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:53. ISBN 978-91-7760-424-2, eISBN 978-91-7760-425-9

Populärvetenskapliga artiklar

Svensk Veterinärtidning, nr 5, juni, 2022, sid 14-18; "Synnedsättning hos häst". https://www.svenskveterinartidning.se/tidningen/SVT_2205.pdf

Svensk Veterinärtidning, nr 5, juni, 2022, sid 19-22; "Immun-medierad keratit (IMMK)". https://www.svenskveterinartidning.se/tidningen/SVT_2205.pdf

Svensk Veterinärtidning, nr 3, mars, 2019, sid 10-11; "Hästens syn". https://www.svenskveterinartidning.se/tidningen/VET_1903_lowres.pdf

Svensk Veterinärtidning, nr 3, mars, 2019, sid 12-16; "Ögonundersökning - häst". https://www.svenskveterinartidning.se/tidningen/VET_1903_lowres.pdf

Hippson, 2023-07-31: "Så fungerar hästens ögon". https://www.hippson.se/artikelarkivet/forskning/sa-fungerar-hastens-ogon.htm

Hippson, 2020-11-27: "Synnedsättning hos häst". https://www.hippson.se/artikelarkivet/veterinar/synnedsattning-hos-hast.htm

Hippson, 2020-10-16: "Uveit - en smärtsam inflammation i hästens ögon". https://www.hippson.se/artikelarkivet/veterinar/uveit-en-smartsam-inflammation-i-hastens.htm

Hippson, 2020-10-02: "Vilka kliniska tecken förekommer vid hornhinnesår?". https://www.hippson.se/artikelarkivet/veterinar/vilka-kliniska-tecken-forekommer-vid-hornhinnesar.htm

Hippson, 2020-09-18: "IMMK - en kronisk inflammation i hornhinnan". https://www.hippson.se/artikelarkivet/veterinar/immk-en-kronisk-inflammation-i-hornhinnan.htm

Hippson, 2020-09-04: "Vad och hur ser hästar egentligen?". https://www.hippson.se/artikelarkivet/veterinar/vad-och-hur-ser-hastar-egentligen.htm

 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt, Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); KV, Stordjurskirurgi
Telefon: +4618671469
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: