SLU-nyhet

Emily Wade vill landskapsanpassa infrastruktur

Publicerad: 04 april 2024

Emily Wade har en adjungerad professorstjänst på SLU som är finansierad av Trafikverket.

Hej Emily! Berätta, vad innebär ditt uppdrag?

– Mitt uppdrag handlar om att synliggöra arkitekturens roll i landskapsanpassningsprocesser av transportsystemet. Jag har örat mot branschen där jag också har en massa erfarenhet från mitt andra jobb som landskapsarkitekt. Min förhoppning är att vara ett kommunicerade kärl mellan forskning på SLU och omvärlden.

Vad jobbar du med i denna roll?

– Jag brukar tänka att mitt arbete vilar på tre ben. Undervisning, kunskapsutveckling och kommunikation. Jag undervisar i landskapskaraktärsanalys på kandidat och mastersnivå, driver kursen Rum, plats, mobilitet samt handleder och examinerar mastersstudenter på våra landskapsarkitektprogram. Kunskapsutveckling sker i olika former kring landskapsanpassning. Jag har bland annat fått möjligheten att utforska gränszonen mellan motorväg och stadsutveckling genom ett Movium Partnerskapsprojekt och även arrangerat ett seminarium om hur tävlingar kan ge bättre landskapsarkitektur med bidrag från Movium.

Vad skulle du vilja jobba mer med?

– Jag har en sak på näthinnan just nu. Vilka verktyg och samarbetsformer behöver utvecklas för att få en landskapsanpassad infrastruktur? Våra byggda system står för stora utmaningar. Befintligt väg- och järnvägsnät behöver anpassas för att klara klimatpåfrestningar, främja naturbaserade lösningar och bli mindre störande. Våra elnät kommer att byggas ut och skapa ännu fler strukturer i landskapet. Jag inspireras av landskapsarkitekter som Sylvia Crow och Sven Stremke som gjort dessa utmaningar greppbara genom sina böcker och arbete. Jag får mycket energi av mötet med andra tänkare och hoppas skapa tid för att skriva mer om detta tillsammans med forskarkollegor.

Fakta:

6–7 maj arrangerar SLU Tankesmedjan Movium en konferens och studieresa som heter ”Mer skog i staden!”. Den handlar om hur man planerar för, anlägger och sköter naturlika planteringar med skogskaraktär som har höga biologiska och klimatrelaterade värden och är värdefulla rekreationsmiljöer för den urbana människan.

Under konferensen så kommer Emily Wade att presentera det Movium Partnerskapsprojekt som hon haft tillsammans med Burlövs och Sundbybergs kommun: Här inne finns en stad - ett mjukt möte mellan stad och motorväg.

Emily medverkar också i projektet Campus Alnarp som exempel för 2000-talet - inspiration till ett regenerativt landskap. Projektet syftar till att koppla samman praktik och akademi kring forskning relaterad till livsmedelsproduktion, vattenhantering, infrastruktur och blå-gröna system för klimatanpassning genom Campus Alnarp som ett Living Lab. Genom två workshops kommer projektet att bygga ett konsortium av relevanta intressenter och utbyta forskningsidéer och utveckla samarbete kring utformningen av produktiva regenerativa landskap. Genom att genomföra projektet på plats på campus hoppas teamet kunna göra campus Alnarp till ett synligt flaggskepp för regenerativa landskap.