SLU-nyhet

Formtänk hindrar ekologisk stadsutveckling

Publicerad: 15 mars 2024

Sjoerd Brandsma är landskapsarkitekt, forskare och lärare i landskapsarkitektur vid Wageningen University och är en av huvudtalarna på konferensen "Publika parker och stadsrum" den 18 april i Lund med temat modiga stadsrum.

Hej Sjoerd! Kan du ge oss ett smakprov på vad du kommer att presentera på konferensen den 18 april?
– Infrastruktur är en grundläggande del av våra samhällen, men när den bara är funktionell och anonym gör den mig bekymrad. Trafiksystem, vattenreningsverk, jordbrukssystem, sjukhus, kontorsmiljöer, industriområden och vår energiinfrastruktur. Vad lär de oss? Hur gör vi dem performativa och pedagogiska? Och vilka utmaningar står vi inför om vi vill förändra dem?

Vad tror du är de största utmaningarna inom stadsutvecklingsområdet inom en överskådlig framtid?
– Vi lever i en värld av formtänkare, och som ett resultat av detta förblir till exempel många ekologiska designkoncept oanvända. Om jag fokuserar på urban design så är det där den stora utmaningen ligger: språket finns, men hur får vi det att användas? Jag tror att den största utmaningen finns inom oss själva.

Kan du se skillnader i länders förutsättningar för omställningen till en hållbar utveckling?
– Som designer utforskar jag alltid det unika med en plats. I min egen forskning om implementering av designstrategier mot värmeöar i städer observerade jag att länder för det mesta tillämpar gröna åtgärder. Ett mycket funktionellt tillvägagångssätt. Men om vi skulle designa med de energikoncept som driver mikroklimatet skulle mycket mer unika och mångsidiga designlösningar vara möjliga. Du behöver bara titta på naturens rikedom för att hitta inspiration till den mångfald detta medför. Potentialen är enorm! Tänk om vi skulle använda detta som utgångspunkt för att utforma våra städer, eller våra skolmiljöer?