SLU-nyhet

Kommande evenemang om betydelsen av tvärvetenskap för forskning och utbildning

Publicerad: 23 augusti 2023
Studenter utanför Ulls hus på Campus Ultuna

Välkommen till en rad inspirerande evenemang om tvärvetenskap i forskning och utbildning vid SLU! Var med och diskutera och fördjupa dig i tvärvetenskapens roll för SLU in i framtiden.

1 sep: Futures for agriculture - what is the role for science?

Ett kollokvium som diskuterar de förutsättningar, normer och värderingar som formar vetenskapliga synsätt på jordbrukets hållbarhet. Eftermiddagen syftar till att belysa hur olika perspektiv och utgångspunkter påverkar all forskning, och i synnerhet forskning om hållbart jordbruk, och också disktuera den roll som vetenskap och forskare kan spela i samhällsdebatten. Evenemanget är ett delresultat av ett åtta månaders projekt inom SLU Interdisciplinary Academy (IDA).

1 sep kl 13-16. Sal W i Ulls hus, med möjlighet att deltaga via Zoom. 

Läs mer

5 sep: Multifunktionella landskap och framtiden för lantbruket

Under förmiddagen presenterar de tematiska grupperna från den första omgången av Interdisciplinary Adademy (IDA) sina projekt och hur de har arbetat. Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning med målet att öka kunskapen om tvärvetenskapligt arbetssätt vid hela SLU.

Inom IDA 2022/2023 har två tvärvetenskapliga forskargrupper under åtta månaders tid avsätta tjugo procent av sin tjänst för att tillsammans arbeta med komplexa frågor och fördjupa sig i tvärvetenskapliga arbetssätt. Under den här förmiddagen berättar de mer om sina arbeten och erfarenheter.

5 sep kl 9-12. Sal S på Campus Ultuna, sal Kronan på Campus Umeå och sal ? på campus Alnarp.

Läs mer

5 sep: SLU tar tvärvetenskap med sig in i framtiden

Hur viktig är tvärvetenskap i forskning och utbildning för att SLU ska nå sitt strategiska mål att spela en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle? Vilka satsningar gör SLU för att utveckla tvärvetenskaplighet inom forskning och utbildning?

SLU:s fyra framtidsplattformar bjuder in alla anställda vid SLU till en diskussion med fokus på tvärvetenskap, där olika initiativ presenteras. Välkommen att diskutera, och exemplifiera med egna exempel, hur SLU kan föra tvärvetenskapligheten framåt inom forskning och utbildning, för ett starkare SLU in i framtiden.

5 sep kl 13-16. Evenemanget hålls på svenska. Sal S, Ulls hus, Campus Ultuna (inget digitalt deltagande)

Läs mer

19-20 sep: Forskarläger i Strängnäs

SLU's fyra framtidsplattformar bjuder in seniora såväl som juniora SLU-forskare till Philipsonska gården, Strängnäs, för två dagars diskussioner kring tvärvetenskaplig forskning. Fokus kommer att vara forskning kring hållbarhet i kombination med skogsbruk, livsmedelsproduktion, stadsplanering och one health.

Läs mer