SLU-nyhet

Lyft för SLU i internationell hållbarhetsranking av lärosäten

Publicerad: 01 juni 2023

SLU lyfter sig och är nu bland de 201-300 främsta bland 1591 universitet och lärosäten som utvärderas i The Times Higher Education Impact Rankings 2023. För mål 2 – ingen hunger – hamnar SLU på plats 13.

Även för mål 13 – bekämpa klimatförändringarna – har SLU förbättrat sin placering och rankas nu som 29:e bästa universitet. För mål 14 – hav och marina resurser – rankas SLU på plats 39.

The Times Higher Education Impact Rankings är den enda internationella rankingen som utvärderar lärosäten efter hur väl de arbetar för att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. I år har SLU höjt sig totalt och i flertalet placeringar för enskilda mål, trots ökad konkurrens.

En betydande del i rankingen beror på de vetenskapliga publikationer som universitetet bidrar med.

– Jag är glad att SLU fortsatt ligger högt och även höjer oss när det gäller vårt vetenskapliga bidrag. Vi använder främst rankingen som ett stöd för att lyfta SLU:s interna arbete med hållbarhet och Agenda 2030. Dessutom lär vi av och inspireras av hur andra universitet arbetar med frågorna , säger Ylva Hillbur, vicerektor för internationella relationer på SLU.

Den högsta enskilda rankingen har SLU fått för mål 2 – ingen hunger.

– SLU:s forskare har unik kompetens när det gäller hållbar produktion och konsumtion av mat. Att SLU klättrar i rankingen visar att den kunskap vi tar fram kan göra skillnad, säger Annsofie Wahlström, programchef för SLU Future Food.

Den 14 november samlas SLU:s forskare, lärare och annan personal, och SLU:s studenter för en bredare diskussion om hur utvecklingen mot de globala målen har gått hittills och hur vi på olika sätt kan bidra framöver.

Fakta:

The Times Higher Education Impact Rankings genomförs för femte gången år 2023 och totalt ingår 1591 universitet från 112 länder/regioner.

Inom varje globalt hållbarhetsmål finns ett antal olika kriterier som ska uppfyllas och som poängsätts med stöd av dokumentation som lärosätena skickar in.

Det är andra gången SLU är med i rankingen och vår rapportering samordnas av SLU:s miljöenhet. I denna omgång har SLU valt att rapportera in resultat för åtta av de globala målen. Ett lärosätes totalranking baseras på de tre mål bästa målen samt målet Genomförande och globalt partnerskap (mål 17).

SLU:s rankingresultat för enskilda mål år 2023 är:

  • Ingen hunger (mål 2), plats 13.
  • Jämställdhet (mål 5), plats 101-200.
  • Hållbar energi för alla (mål 7), plats 201-300.
  • Hållbar konsumtion och produktion (mål 12), plats 91.
  • Bekämpa klimatförändringarna (mål 13), plats 29.
  • Hav och marina resurser (mål 14), plats 39.
  • Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15), plats 100.
  • Genomförande och globalt partnerskap (mål 17), plats 301-400.

Av de fyra svenska lärosäten som finns med i rankingen hamnar SLU på 2 plats  i totalrankingen, efter KTH. För mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna – är SLU bäst rankad i Sverige.