14 nov

Ultuna, Aulan och webbsändning, Uppsala

Välkommen till SLU:s Agenda 2030-dag!

interna händelser |

De globala målen antogs av världens länder 2015 och nu är vi halvvägs till 2030. Vi kommer därför att samla SLU:s forskare, lärare och annan personal, och SLU:s studenter för att diskutera hur utvecklingen mot de globala målen har gått såhär långt, hur SLU har bidragit, och hur vi kan förbättra vårt bidrag framöver.

Samtlig information om dagen finns på den engelska sidan.

Fakta

Tid: 2023-11-14 09:00 - 15:45
Ort: Uppsala
Lokal: Ultuna, Aulan och webbsändning
Sista anmälningsdag: 7 november 2023
Mer information:

Programmet pågår hela dagen och målgrupp är SLU:s personal och studenter. Du kan delta i del av dagen. Förmiddagens föredrag, panelsamtal och diskussioner hålls i aulan och webbsänds. Eftermiddagens workhops hålls digitalt liksom avslutningen.

Studenter kan delta i dagen som del av en befintlig kurs. Det finns färdigt material i SLU:s Canvas som kan används som en introduktion till dagen och Agenda 2030. (Lärare: ta kontakt med Peter Aspengren, peter.aspengren@slu.se för information och support.)

Länk till sida om Agenda 2030 för SLU:s medarbetare.

Länk till sida om Agenda 2030 på SLU:s externa webb.

Länk till SDG summit som hålls i september 2023 i New York.


Program

Från FN:s korridorer till din vardag – välkommen till Agenda 2030: SLU's sustainability day 2023

På förmiddagen konkretiserar olika talare Agenda 2030-arbetet på global, nationell och SLU-nivå varvat med moderatorledda panelsamtal. Under eftermiddagen går det att välja mellan parallella seminarier/workshops, följt av en gemensam avslutning.

09:00-12:30 Föreläsningar och paneldiskussioner i aulan. (På engelska).
13:30-15:00 Digitala workshops/seminarier. (Språket bestäms av de olika workshopledarna).
15.15-15.45 Gemensam digital avslutning. (På engelska).

För ett mer detaljerat program, se den engelska sidan här.

 

 


Kontaktinformation

Johanna Sennmark, miljöchef, projektledare Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för infrastruktur, SLU
johanna.sennmark@slu.se, 018-67 15 85

Ylva Hillbur är vicerektor med ansvar för internationella relationer.