SLU-nyhet

Kamerabevakning för ett bättre djurskydd

Publicerad: 08 juni 2023

Regeringen tillsatte i maj 2022 en utredning om möjligheterna till kamerabevakning av slakterier.

Uppdraget till utredaren var att analysera hur kamerabevakning skulle kunna
användas för att stärka djurskyddet för de djur som hanteras på slakterier och föreslå hur ett krav på kamerabevakning skulle kunna utformas.
Uppdraget omfattade bland annat att analysera hur kamerabevakning på slakterier skulle kunna användas för att stärka djurskyddet och ta ställning till vilka moment i hanteringen av levande djur som bör bli föremål för kamerabevakning, och om det bör skilja mellan olika djurslag och storleken på slakteriet.

Utredningen är nu klar och betänkandet har publicerats och kan nås via denna länk:
Betänkande av Utredningen om kamerabevakning på slakterier, SOU 2023:27


Kontaktinformation

SCAW.kontakt.slakt@slu.se