SLU-nyhet

Guld för älgforskning

Publicerad: 17 april 2023

Hon har tittat på oändligt mycket älgfilm och i Alnarps frysboxar har Annika Felton delar av 500 älgar. Det har gett resultat och nu tilldelas hon utmärkelsen Guldkvisten.

Ett av flera resultat av hennes forskning visar att älgar eftersträvar en balanserad kost, och om de inte lyckas kan konsekvenserna bli låga vikter. Får de för mycket snabba kolhydrater vill djuren kompensera sötsakerna genom att äta mer kvistar. Stödutfodring med rotfrukter kan, tvärt emot avsikten, därför bidra till ökat bete på barrträden. Hon har också visat betydelsen av rönn, asp, sälg och ek i landskapet. De högt eftertraktade lövträden brukar med ett begrepp kallas RASE.

ANNIKA Felton kom till SLU/Alnarp år 2010 efter att ha disputerat i Australien på en avhandling om spindelapor i Bolivias regnskog. Hon bytte därmed tropisk skogsskötsel mot skandinavisk och gick från apor till älgar.

I ett första större försök kartlades matvanorna hos älgarna på Skånes djurpark. Utöver kosten av fiberrika sälgkvistar erbjöds djuren två sorters foder; pellets med mycket energi (kolhydrater) och pellets med mycket protein. Älgarna filmades med fem filmkameror i sju veckor. Därefter ägnade Annika nästan ett år åt att titta på filmer med tjuren Dallas och de andra älgarna.

Läs hela nyhetsbrevet som PDF

Läs hela artikeln som webbsida


Kontaktinformation