SLU-nyhet

SLU Grogrunds årsrapport 2022

Publicerad: 27 mars 2023
A photo of the front page of SLU Grogrund Yearly Report 2022. An oat field is the background image, with a hole in the cover showing rolled oats.

Nu har vi publicerat årsrapporten 2022 för SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor. Passa även på att läsa Jordbruksverkets uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin 2023.

SLU Grogrunds årsrapport 2022

Ur innehållet:

  • Från ledningen
  • SLU Grogrund i siffror 2022
  • Näringslivsintervjuer: Grunden är satt, nu blickar vi framåt
  • Forskarintervjuer: SLU Grogrunds nya projekt 2022
  • Publikationer och publicitet 2022

Läs mer i årsrapporten.

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin - årsrapport 2023

Citat från rapporten:

"Framgångsrikt uppdrag om växtförädling

Inom det strategiska området Kunskap och innovation finns uppdraget att utveckla kompetenscentrum för växtförädling (Grogrund), som också har bidragit till resultat år 2021. Uppdraget har bidragit till att utveckla och förfina nya effektivare växtförädlingstekniker samt utveckla växtmaterial. Utvecklingen av den kommersiella växtförädlingen kommer på sikt att mynna ut i nya sorter av grödor på marknaden. Vidare har växtförädlingsutbildningen resulterat i ett ökat intresse för växtförädling bland befintliga och potentiella studenter."

Läs mer i Jordbruksverkets rapport.


Kontaktinformation