SLU-nyhet

Internationella våtmarksdagen – forskning ur ett vattenperspektiv

Publicerad: 01 februari 2023
Kvinna sitter på huk vid en våtmark. Foto.

Vi ser att våtmarker blir allt mer intressanta. Detta har ofta att göra med de pågående klimatförändringarna och den minskande biologiska mångfalden, för vilka våtmarker spelar en viktig roll. Eftersom våtmarker ska ha en viss mängd vatten, är vattenperspektivet såklart viktigt. Vi delar med oss av vår kunskap så här vid internationella våtmarksdagen.

Den 2 februari firas den internationella våtmarksdagen. Det är ett årligt återkommande evenemang för att uppmärksamma våtmarker och det är årsdagen för konventionen om våtmarker.

På institutionen för vatten och miljö, SLU, deltar flera forskare i olika arrangemang för att dela med sig av sin kunskap om våtmarker. Men tillsammans har vi också samlat lite frågor och svar på temat våtmarker och hoppas på så sätt kunna bidra till ökad kunskap som är vetenskapligt grundad. 

På institutionen har vi bland annat forskning om våtmarker som handlar om:

  • Var våtmarker bör anläggas och hur de ska se ut,
  • hur mikrober bidrar till våtmarkers funktionelitet,
  • utsläpp av växthusgaser från våtmarker,
  • vattenkvaliteten vid restaurering av våtmarker, och
  • vilka växter och djur som trivs och frodas i vilka våtmarker.

Forskningen på våtmarker har pågått under lång tid och i flera projekt, men vi startar även upp nya. Ett sådant är projektet PuddleJump som ska koncentrera sig på våtmarker i Uppsala, Enköping och Knivsta kommuner. Förutom att undersöka hur våtmarker kan bidra till mindre övergödning, översvämningar och ökad biologisk mångfald, ska projektet även ta med värden som handlar om hur vi människor upplever våtmarker. Deras rekreations- och kulturvärde.

Forskningen på institutionen för vatten och miljö, lär oss att våtmarker är komplexa miljöer. Åtgärder och restaurering är inte nödvändigtvis positivt i alla situationer. Därför behöver vi ta hänsyn till många aspekter när vi hanterar våtmarker. Vi berättar om våra olika vattenperspektiv i en kunskapsbanksartikel för att fler ska få kännedom om perspektiven på våtmarker.


Kontaktinformation

Pia Geranmayeh (Kynkäänniemi), Forskare
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för geokemi och hydrologi
pia.geranmayeh@slu.se, 018-673124

Ulrika Jansson Klintberg
Kommunikatör vid institutionen för vatten och miljö
+4618673013, +46730977453
ulrika.jansson.klintberg@slu.se