SLU-nyhet

Ny studie om livsmedelstrygghet bland kvinnor och barn i Addis Abeba, Etiopien

Publicerad: 21 februari 2023
Färska grönsaker i en affär

Forskare förvånades av en oväntat hög förekomst av övervikt och fetma bland mödrar och förskolebarn i Addis Ababa, Etiopien, även om bristfällig kost och undernäring också fortsätter att vara ett stort problem. Det är några resultat i en nyligen avslutad studie från Addis Ababa där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet deltagit.

EAT ADDIS är ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i humangeografi som syftar till att ge en bred överblick kring mat-, näringssäkerhet, förändrade kostvanor och sociala skillnader i Addis Ababa, Etiopien.

Forskare har deltagit från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Uppsala universitet, Lunds universitet, Addis Continental Institute of Public Health och London School of Hygiene of Tropical Medicine.

Projektet visade att bristfällig kost och hämmad tillväxt bland förskolebarn fortsätter att vara svåra problem med en stark social gradient. Forskarna förvånades också av upptäckten av en dålig näringsstatus bland förskolebarnens mödrar och problem med övervikt av en proportion som de inte hade förväntat sig.

Övervikt och fetma var ett stort problem

”Det var chockerande att se att övervikt och fetma var ett så stort problem bland mödrarna”, säger Hanna Berhane, forskare vid Addis Continental Institute of Public Health, som koordinerade projektets fältaktiviteter.

Läs hela intervjun med Hanna Berhane och hennes forskarkollegor Eva-Charlotte Ekström, professor i global nutrition vid Uppsala universitet som är projektets Principal Investigator (PI) och Beatrix Alsanius, professor i trädgårdsvetenskap vid SLU Alnarp. Du hittar intervjun på SIANI:s webbplats (Swedish International Agriculture Network Initiative.

Study on food and nutrition security among women and children in Addis Ababa, Ethiopia - SIANI

EAT ADDIS – What’s to eat? Women, children and the urban food environment: the case of Addis Ababa är ett femårigt forskningsprojekt I humangeografi som finansieras av forskningsrådet Formas med bidrag från Addis Continental Institute of Public Health, Uppsala universitet, Lunds universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Projektet avslutades under hösten 2022.

Text: Teresia Borgman

Fakta:

Länkar:

Läs mer om projektet på webbplatserna:

Sveriges lantbruksuniversitet: Vad får vi för mat idag? Kvinnorna, barnen och tillgången till mat i staden: fallet Addis Ababa | Externwebben (slu.se)

Uppsala universitet: Global nutrition - Institutionen för kvinnors och barns hälsa - Uppsala universitet (uu.se)

Lunds universitet: EAT ADDIS - What’s to eat? Women, children and the urban food environment: the case of Addis Ababa | The Department of Human Geography (lu.se)

Addis Continental Institute of Public Health: The Eat-Addis Study – ACIPH (addiscontinental.edu.et)

Kontakt

Beatrix Alsanius
Professor
Institutionen för biosystem och teknologi
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
E-post: beatrix.alsanius@slu.se
Telefon: +4640-415336

Läs mer på Beatrix Alsanius cv-sida
Beatrix Alsanius | Externwebben (slu.se)

Hanna Berhane
Forskare
Addis Continental Institute of Public Health
E-post: hannayaciph@gmail.com

Eva-Charlotte Ekström
Professor i global nutrition, docent i global hälsa
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell barnhälsa och nutrition
Uppsala universitet
E-post: Lotta.Ekstrom@kbh.uu.se
Telefon: 072-9999163

Läs mer om Eva-Charlotte Ekströms forskning
Eva-Charlotte Ekström - Uppsala universitet (uu.se)