SLU-nyhet

Sjömat är supermat för människor och för vår planet

Publicerad: 23 juni 2022
Familj förbereder måltid av ris och fisk

SLU Global, SLU Aqua och SLU Akvakultur arrangerade ett webbinarium om hållbar sjömat. Experter från SLU, WorldFish, CGIAR, internationella intressenter och organisationer deltog och diskuterade hållbara lösningar för framtiden. Ta del av inspelningen och deras "Take-aways"!

Take-aways:

  • Mångfalden av vattenlevande livsmedel bör erkännas – vattenlevande livsmedel består av en mängd djur, växter och mikroorganismer med högt näringsinnehåll som odlas eller skördas från vatten, och vår uppfattning, acceptans och konsumtion av mångfalden av vattenlevande livsmedel måste diversifieras.

  • Sjömat är supermat för människor och för vår planet – hanteras på rätt sätt som vattenlevande livsmedel bidrar till näringsmässiga, socioekonomiska och miljömässiga fördelar.

  • Fångstfiske och vattenbruk är sammanlänkade i resurssystemberoende – alternativa foder i vattenbruket förhindrar konkurrens med vattenlevande livsmedel för mänsklig konsumtion.

  • Partnerskap och intressentsamarbete är nyckeln till framgång – nedifrån och upp-metoden uppnår konsensus och utrustar samhällen att äga insatserna för att skydda, återställa och bättre förvalta fiske- och vattenbruksresurser.

Läs mer och se en inspelning av webinaret på den engelska sidan.