SLU-nyhet

VH:s fakultetsnämnd 8 februari

Publicerad: 16 februari 2021

Fakultetsnämndens ordförande bjöd som vanligt upp med en gedigen agenda och många intressanta punkter till årets första fakultetsnämnd. Det är nytt år och årsbokslutet för fakulteten presenterades. SLU och fakulteterna har även nya strategier som skall gälla 2021-2025 och arbetet med att få klart åtgärder kopplade till de olika fokusområdena pågår för fullt.

Raunis rapport från nämnden

Ekonomi
Covid-19 har haft stor påverkan på fakultetens verksamhet och även ekonomi. Mycket lärarkraft har lagts ned för att få den praktiska och kliniska undervisningen att fungera i fler och mindre grupper. Omläggningen till distansundervisning har också tagit mycket tid och kraft.  Forskningsprojekten har därför fått stå tillbaka något under det gångna året. Det är många faktorer som haft en påverkan på ekonomin för 2020.
 
Årsresultatet för VH-fakulteten landar på minus 4 Mkr vilket är bättre än förväntat baserat på att bidragsintäkter är lägre än budgeterat och de samlade effekterna som Covid-19 givit. Det finns ett negativt resultat inom grundutbildningen medan forskningen har gått med ett litet överskott.
 
Kompetensförsörjning
Bemanningen på VH har fortsatt att öka under året och det är främst forskar och lärare som ökar. Samtidigt ser vi att inom en femårsperiod har vi en utmaning med pensionsavgångar. Nästan 60% av våra professorer och nära på 20% av universitetslektorerna kommer att gå i pension.
 
Inom fakultetsnämnden arbetar vi för högtryck med en övergripande plan för kompetensförsörjning. Nu gäller det att säkerställa en god försörjning med kompetenser så att fakulteten även fortsatt kan ligga i framkant och möta framtidens behov av forskning och utbildning.
 
Fundraising
Åsa Formo, fundraiser på VH konstaterar nöjt att det har gått väldigt bra. Under förra året kom det in drygt 9 Mkr från 16 parter fördelat till 13 olika projekt. Utöver dessa pengar är ca 12 Mkr på väg in som en testamentsgåva till forskning om sjukdomar som drabbar hund och människa.
 
För fortsatt arbete är det viktigt att ni nu lämnar in förslag på projekt till Åsa Formo.
Hon önskar förslag senast den 31 mars. Förslag sänder ni via länken.
 
SLU:s stora medarbetarundersökning
Undersökningen är nu avslutad och 79% av SLU:s medarbetare har medverkat vilket är en bra siffra. Samanställningen pågår centralt och vi kommer inom kort få VH:s siffror och svar. Resultatet kommer ligga till grund för samtal inom intuitionerna.
 
Dekan, Rauni Niskanen kommer aktivt följa arbetet och är förtrogen att det i intressanta och givande dialoger kommer göras ett ypperligt jobb med att identifiera de viktigaste åtgärderna. Institutionerna kommer därmed att utvecklas till än bättre arbetsplatser för alla på VH fakulteten.


Kontaktinformation
Sidansvarig: patrik.claesson@slu.se