SLU-nyhet

Ny seminarieserie om genusperspektiv i skoglig forskarutbildning

Publicerad: 12 maj 2020
BECFORlogga

Under tio veckor i höst kommer forskarskolan BECFOR erbjuda en seminarieserie kring genusvetenskapliga perspektiv på olika forskningsmässiga och professionella utmaningar så som bioeknomi, skogssägarskap, rekrytering och effektiva möten.

Varje vecka kommer ett nytt tema introduceras och diskuteras med utgångspunkt i forskarutbildningen och det kommande arbetslivet. Detta ger ett perfekt tillfälle att lära sig mer om olika ämnen och fördjupa sin kunskap tillsamman med sina kollegor och etablerade forskare på området. Seminarieserien kickar igång i slutet av september och är riktad till, och öppen för, alla doktorander och handledare vid den Skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU. Deltagande kan ske från SLUs tre huvudcampus; Umeå, Ultuna och Alnarp.

Seminarieserien kommer ske på engelska och mer infomration kring övriga teman kommer inom en snar framtid. Uppdateringar kring detta kommer främst ske på BECFORs engelska sida.

Läs mer om forskarskolan BECFOR


Kontaktinformation