SLU-nyhet

25 miljoner till forskningsprojekt vid institutionen för vatten och miljö

Publicerad: 24 februari 2020
Solglitter i bäck, foto.

Fem olika projekt har beviljats fem miljoner kronor var i Naturvårdsverkets utlysningar om våtmarkers ekosystemstjänster samt kumulativa effekter på miljön.

Naturvårdsverket har haft två riktade forskningsutlysningar, ett om våtmarkers ekosystemtjänster och ett om kumulativa effekter på miljön. Med kumulativa effekter avses miljöeffekter orsakade av flera påverkansfaktorer där en eller flera mänskliga aktiviteter är inblandade. De två utlysningarna har skett i samarbete med Formas respektive Havs- och vattenmyndigheten.

Tre av de åtta beviljade projekten kring våtmarker samt två av de sju beviljade projekten om kumulativa effekter på miljön har projektledare vid institutionen för vatten och miljö. De fem projekten vid institutionen för vatten och miljö tilldelas fem miljoner vardera.

Följande projekt har beviljats:

  • Dikesrensning kontra våtmarksrestaurering – effekter på kvicksilver i vatten. Projektledare är Karin Eklöf.
  • Verktygslåda för våtmarkers hydrologiska ekosystemtjänster (WetKit Hydro-ES). Projektledare är Martyn Futter.
  • Evidensbaserat beslutsstöd för våtmarkens hydrologiska ekosystemtjänster (EviWet). Projektledare är Kevin Bishop.
  • Kumulativa effekterna av klimatförändringar och övergödning på sjöar. Projektnamnet är CENTURION (Cumulative Effects of climate change and cultural eutrophication on aquatic ecosystems during the Anthropocene). Projektledare är Simon Belle.
  • Förbättrad bedömning av klimatpåverkan och övergödning i fjällsjöar. Projektnamnet är REFINE (Improved assessment of climate impact and eutrophication in arctic/alpine lakes). Projektledare är Willem Goedkoop.

Kontaktinformation