SLU-nyhet

Se inspelning av Mistra Biotechs seminarium i Almedalen

Publicerad: 15 augusti 2017

Ta del av Mistra Biotech:s seminarium, om hur moderna växtförädlingstekniker ska få en chans i Sverige och EU i framtiden, som hölls i Almedalen den 4 juli 2017. Paneldeltagare från forskning, myndigheter och näringsliv ger presentationer varvade med diskussioner under ledning av Anna Lehrman.

Den samlade forskningen har visat att miljökonsekvenser, hälsorisker etcetera inte beror på vilken förädlingsteknik som använts, utan vilka egenskaper som förädlaren har förändrat hos grödan. Regeringen uttrycker nu samma teknikneutrala förhållningssätt i livsmedelsstrategin. Med tanke på regelverket som omgärdar växtförädlingen i EU – hur ska vi realisera denna strategi? Ska vi ställa högre krav på växtsorter framtagna med konventionella metoder? Eller ska kraven sänkas för GMO? Vilka lagändringar skulle krävas och vad är politiskt möjligt? 

 

Hålltider (öppna i YouTube så kan du välja tidpunkt): 

Inledning – Nja till GMO
Anna Lehrman, bitr. programchef/kommunikationsansvarig, Mistra Biotech/SLU (Moderator) 

04:35 Från konsumenters/odlares önskemål till en ny sort
Kristofer Vamling, chef, Jordbruksverkets utsädesenhet, Tidigare VD för Plant Science Sweden AB 

18:05 Hur hamnade vi  här? Lagstiftningen kring GMO
Zofia Kurowska, tidigare statsinspektör på Livsmedelsverket 

26:43 Diskussion: Varför är så få GM grödor godkända för odling i EU?

36:22 Etiken och gentekniken
Per Sandin, lektor i bioetik och miljöetik SLU/Mistra Biotech

44:20 Diskussion: Ska vetenskapen stifta lagarna? Naturlighet och försiktighetsprincipen.

58:26 Business as usual – vad innebär en oförändrad lagstiftning för näringen? 
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen

1:07:26 Diskussion: Potentialen i Svenskt lantbruk, gamla lantsorter och skrönor med konsekvenser.

1:25:40 Visioner vs realitet för framtidens växtbiotekniklagstiftning i EU
Dennis Eriksson, doktor i genetik och växtförädling, SLU/Mistra Biotech

1:36:04 Diskussion: Kommer en teknikneutral lagstiftning att bli en realitet? Är det nödvändigt?