SLU-nyhet

SLU medverkar på IUCN-världskongress på Hawaii

Publicerad: 01 september 2016
Info om svensk workshop på IUCN världskongress 2016.

Hur Sverige har lyckats engagera medborgare i arbetet med naturvård och vilka erfarenheter som finns av att jobba med ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande. Det är två ämnen som SLU presenterar på internationella naturvårdsunionens (IUCN) världskongress som pågår 1–10 september.

Över 9000 personer från 190 länder deltar i världskongressen, med lyckönskningar från Barack Obama som är på plats på Hawaii. SLU-presentationerna ingår i en workshop ledd av Miljö- och energidepartementet där även Sida, Naturhistoriska riksmuséet och Laponiatjuottjudus medverkar (se under länkar nedan).

Lena Sundin Rådström, chef för Artdatabanken, kommer att tala om Artdatabankens erfarenheter av medborgarforskning i naturvårdens tjänst. Där har några av framgångsfaktorerna varit ett brett nätverksarbete och uppbyggnaden av Artportalen för rapportering av artobservationer.

Vad hoppas du få med dig från kongressen?

– Jag hoppas lära mig mer om hur IUCN fungerar och ser fram emot att nätverka och vara med i diskussioner om hur det strategiska arbetet framåt formas. Jag vill förstå hur Artdatabanken på ett bättre sätt kan bidra till IUCN:s arbete och därmed målen inom Mångfaldskonventionen (CBD) och de Globala målen för hållbar utveckling (SDG, Agenda 2030), säger Lena Sundin Rådström.

Både Artdatabanken och CBM är medlemmar i IUCN, som bland annat utvecklat verktyget rödlistning, som används för att utvärdera tillståndet för arter i naturen.

Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare för Centrum för biologisk mångfald (CBM), kommer att berätta om de första svenska erfarenheterna av att använda begreppet ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande. Användningen i Sverige är i ett tidigt utvecklingsskede och det finns ännu ingen standardisering i hur ekosystemtjänstanalyser bör eller kan genomföras.

Vad hoppas du få med dig från kongressen?

– Jag vill ta vara på möjligheten att få överblick över vad som är på gång och också utvidga CBM:s kontaktnät när det gäller forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som arbetar med biologisk mångfald som samhällsfråga. Så nätverkandet på alla sätt är viktigt och att vara öppen för nya kontakter som jag kanske inte förväntade mig, säger Tuija Hilding-Rydevik.

Under kongressen medverkar även Mike Jones som är konsulent (praktiker) vid CBM, SLU. Michael Jones arbetar inom IUCN och ska ge fem presentationer och moderera flera workshops under kongressen.

#IUCNCongress

Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se