Rektor Mårten Carlssons pris

Senast ändrad: 27 oktober 2020
Foto: Mats Gerentz

SLU instiftade år 1995 Rektor Mårten Carlssons pris. Priset är en hyllning till professor Mårten Carlsson och hans arbete som rektor för SLU åren 1982–1994.

Priset är avsett att ”premiera förtjänstfulla insatser som främjat dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU”.

Priset kan tilldelas personer som är verksamma inom och utom SLU. För att en anställd vid SLU ska kunna tilldelas priset krävs insatser utöver att de normala arbetsuppgifterna har lösts. Priset utgörs av en penningsumma och delas ut vartannat år i samband med doktorspromotionen under hösten.

Sista dag för inlämning anges i den nyhetsnotis som brukar publiceras på medarbetarwebben i mars varje år - dags att nominera till årets Mårten Carlssons pris

Pristagare sedan år 1996

2018: Agronom Jan Larsson

2016: f.d. statskonsulent Per Andersson

2014: f.d. naturvårdsrådet Torleif Ingelög

2012: Statskonsulent Margareta Stigson

2010: Docent Torgny Wiederholm

2008: Professor Hans Andersson

2006: Jägmästare Roger Asserståhl

2004: Agr dr Olle Pettersson

2002: Forskningsledare Bengt Ehnström, Artdatabanken

2000: Driftledare Torsten Kellander, Torslunda försöksstation

1998: Internetkoordinator Eva Fridman

1996: Professor Olof Bolin


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-524 99 48