Rektor Mårten Carlssons pris

Senast ändrad: 16 november 2022
Foto: Mats Gerentz

SLU instiftade år 1995 Rektor Mårten Carlssons pris. Priset är en hyllning till professor Mårten Carlsson och hans arbete som rektor för SLU åren 1982–1994.

Priset är avsett att premiera förtjänstfulla insatser som främjat dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU.

Priset kan tilldelas personer som är verksamma inom och utom SLU. För att en anställd vid SLU ska kunna tilldelas priset krävs insatser utöver att de normala arbetsuppgifterna har lösts. Priset delas ut vartannat år i samband med doktorspromotionen under hösten. Prissumman uppgår till 50 000 kronor.

Nomineringar

Alla anställda vid SLU har rätt att nominera. Nomineringen ska innehålla dels en presentation av den som föreslås, dels en motivering till förslaget. Komplettera gärna med CV och i förekommande fall en publiceringslista.

Utdelning planeras till 2024, mer information kommer i början av detta år. 

Pristagare sedan år 1996

2022: Philip McCleaf, process- och utvecklingsingenjör vid Uppsala Vatten och Avfall AB

2020: Universitetslektor Margareta Emanuelson, SLU

2018: Agronom Jan Larsson, SLU

2016: f.d. statskonsulent Per Andersson, SLU

2014: f.d. naturvårdsrådet Torleif Ingelög, SLU

2012: Statskonsulent Margareta Stigson, SLU

2010: Docent Torgny Wiederholm, SLU

2008: Professor Hans Andersson, SLU

2006: Jägmästare Roger Asserståhl

2004: Agr dr Olle Pettersson, SLU

2002: Forskningsledare Bengt Ehnström, Artdatabanken, SLU

2000: Driftledare Torsten Kellander, Torslunda försöksstation, SLU

1998: Internetkoordinator Eva Fridman, SLU

1996: Professor Olof Bolin, SLU


Kontaktinformation

Helena Pennlöv Smedberg, Biträdande akademiintendent

Ledningskansliet, sekretariatet

helena.pennlov.smedberg@slu.se, 018-67 15 42