26 sep

P-O Bäckströms sal, SLU, Umeå

Workshop om växtförädling och vall

seminarier, workshops |
Vall och kor som betar.

Den 26 september samlar vi aktörer både från industrin och forskningen för att belysa växtförädling och vall ur olika perspektiv.

SLU Grogrund och Regional jordbruksforskning för norra Sverige (RJN) anordnar denna workshop med syfte att diskutera framtida behov av forskning och samarbeten. Vi kommer att vara på SLU:s universitetscampus i Umeå.

Anmälan för deltagande på plats gick ut 20 september. Vill du delta online? Hör av dig till boel.strandskar@slu.se senast fredag 22 september.

Fakta

Tid: 2023-09-26 09:45 - 15:00
Ort: Umeå
Lokal: P-O Bäckströms sal, SLU
Arrangör: SLU Grogrund och Regional jordbruksforskning för norra Sverige
Sista anmälningsdag: 20 september 2023
Mer information:

Kaffe serveras från klockan 09:15


Program

Kaffe serveras från kl. 09.15

09.45 Eva Johansson, programchef för SLU Grogrund hälsar välkommen

10.00 Breeding of forages – an agronomist’s perspective, David Parsons, professor vid institutionen för växtproduktionsekologi, SLU Umeå

10.35 Växtförädling för lönsamma lantbruk i norr, Hulda Wirsén, projektledare och samordnare för Nära Mat på Länsstyrelsen i Norrbotten

Bensträckare

11.00 Aktuella SLU Grogrund-projekt inom området

  • Nya effektiva metoder för förädling av timotej, Pär Ingvarsson
  • Resistensförädling för friska grödor – delprojekt rödklöver, Christina Dixelius
  • Genomisk selektion i rödklöver (Trifolium pratense) samt Växtförädling för ökad fröavkastning hos rödklöver, Mulatu Geleta Dida

11.25 Cell-wall components in grass species – effects on milk yield of dairy cows, Elisabet Nadeau, forskningsledare vid SLU och Hushållningssällskapet Sjuhärad

11.30 Hur kan vallens egenskaper utvecklas? - ett branschperspektiv, Malin Hagbardsson, branschansvarig för LRF Växtodling

11.50 Mattenklee - En möjlighet för norra Sverige?, Marie Björs, växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

12.10 Lunch

Ca 13.00 Brainstorming ledd av Eva Johansson, programchef för SLU Grogrund
Vad är viktigt att vi jobbar tillsammans med för att stärka svensk vallförädling?

Sammanfattning

Kaffe serveras under eftermiddagen


Kontaktinformation

Boel Sandskär, fakultetshandläggare
SLU Grogrund
boel.sandskar@slu.se+4640415082