15 jun

Audhumbla VHC Ultuna, Uppsala

Smallholders and pigs in northern Uganda: An ethnographic study of pig rearing, disease management and local knowledges

disputationer |

Anna Arvidsson försvarar sin avhandling "Smallholders and pigs in northern Uganda: An ethnographic study of pig rearing, disease management and local knowledges" den 15 Juni 2023

Alla intresserade är välkomna att ta delta vid disputationen på plats.


Kontaktinformation