29 maj

Lennart Kennes sal, Biocentrum Ultuna and zoom, Uppsala

Structure and function studies of GH45 glycoside hydrolases

disputationer |

Laura Okmane försvarar sin avhandling "Structure and function studies of GH45 glycoside hydrolases" den 29 maj 2023

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=121946
Respondent: MSc Laura Okmane
Opponent: Professor Henrik Stalbrand, Biochemistry and Structural Biology, Lund University, Box 124, 221 00 Lund
Tid: 2023-05-29 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal, Biocentrum Ultuna and zoom
Arrangör: Institutionen för molekylära vetenskaper
Mer information:

laura.okmane@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

jerry.stahlberg@slu.seKontaktinformation