18 dec

Framtiden MVM huset Ultuna och zoom, Uppsala

Estimating qualities and quantities of faecal sludge to determine resource recovery potential A case study in Phnom Penh, Cambodia

disputationer |

Chea Eliyan försvarar sin avhandling "Estimating qualities and quantities of faecal sludge to determine resource recovery potential A case study in Phnom Penh, Cambodia" den 18 december 2023

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=126670&lang=se
Respondent: MSc Chea Eliyan
Opponent: Dr Mariska Ronteltap, Senior Procestechnoloog Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 2611 AL Delft
Tid: 2023-12-18 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Framtiden MVM huset Ultuna och zoom
Arrangör: Institutionen för energi och teknik
Mer information:

chea.eliyan@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

Bjorn.Vinneras@slu.seKontaktinformation