9 nov

Uppsala

Seminarium om hästar på naturbetesmarker

Nationellt centrum för djurvälfärd arrangerar den 9 november ett seminarium på temat "Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med djurvälfärds- och djurskyddsperspektiv."

Vilken roll kan hästen ha eller få för restaurering av natur? Betande hästar, liksom andra lantbruksdjur, skulle kunna användas för naturvård, vilket kan påverka hästvälfärden positivt jämfört med konventionell hästhållning.

Forskare och myndighetspersoner kommer under detta seminarium att presentera, och tillsammans med deltagare diskutera, hästens betydelse som naturrestaurerare samt belysa djurvälfärd och svensk djurskyddslagstiftning.

Fakta

Tid: 2023-11-09 10:00
Ort: Uppsala

Kontaktinformation

scaw@slu.se