rapsblomma i sprucken jord
10
mar
Zoom

Klimatsamtal: Påverkan, anpassning och sårbarhet i ett förändrat klimat

Rapsblomma i torkad jord

SLU Global och de fyra framtidsplattformarna på SLU anordnar en rad klimatsamtal under 2021 och 2022. I mars 2022 bjuder vi in ​​alla intresserade att delta i ett webinar med fokus på effekter, anpassning och sårbarhet.

Hur kan vi anpassa livsmedelsproduktionen under klimatförändringarna?

Bidrag från arbetsgrupp II till den sjätte utvärderingsrapporten är planerad att slutföras i februari 2022 med fokus på effekter, anpassning och sårbarhet. En introduktion till rapporten kommer ges av Debra Roberts, medordförande i arbetsgrupp II. Dessutom kommer Jennie Barron och Harry Fischer från SLU att lägga till sina perspektiv i relation till rapporten och sin forskning på ämnet anpassning till klimatförändringar, livsmedelsproduktion och försörjning. 

När: 10 mars 2022 9.00-10.30 CET

Var: Zoom

Språk: Engelska

Obs! Notera att webinariet kommer att spelas in

Program 9:00 - 10.30 CET:

  • Välkomnande av Sara Gräslund, chef för SLU Global
  • Inledning av moderator Paul Egan, forskare, SLU
  • Debra Roberts, medordförande, arbetsgrupp II IPCC
  • Jennie Barron, Professor, SLU
  • Stephen M Mureithi, forskare, University of Nairobi
  • Harry Fischer, Associate Professor, SLU
  • Paneldiskussion
  • Avslutande ord

Talare:

Dr Debra Roberts
 
Dr Debra Roberts är för närvarande chef för Sustainable and Resilient City Initiatives Unit i eThekwini Municipality i Durban, Sydafrika. Hon var en av huvudförfattarna till kapitel 8 (Urban Areas) och en bidragande författare till kapitel 12 (Afrika) i arbetsgrupp II-bidraget till IPCC:s femte utvärderingsrapport. Hon valdes till medordförande för arbetsgrupp II för IPCC:s sjätte utvärderingscykel 2015. Debra Roberts var också medlem i förhandlingsgruppen för Sydafrikas FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) fram till december 2015, och har suttit på olika internationella rådgivande organ fokuserade på klimatförändringsfrågor i städer.
 
Debra Roberts kommer att erbjuda en inledande reflektion om IPCC-rapporten. Hon diskuterar rapportens huvudsakliga resultat och hur rapporten har utformats och ger en syn på dess möjliga användningsområden.
 
Professor Jennie Barron, SLU
 
Professor Jennie Barron utvecklar, leder och koordinerar forskning, undervisning och uppsökande verksamhet i nationella och internationella sammanhang inom jordbrukets vattenförvaltning för hållbar intensifiering av agro-ekologiska landskap vid SLU. Hennes forskningsaktiviteter syftar till att leverera evidensbaserad kunskap för politik och investeringar för livsmedelssäkerhet, produktivitet och motståndskraft i en tid av klimat- och sociala förändringar, i Sverige och i regioner i Afrika söder om Sahara och Asien.
 
Jennie Barron kommer att hålla ett föredrag om bönders klimatanpassning i Afrika, Asien och Sverige och vad Sverige kan lära av andra länder.
.
Dr Stephen M Mureithi
.
Department of Land Resource Management and Agricultural Technology (LARMAT), University of Nairobi (mer information kommer inom kort)
 
Associate Professor Harry Fischer, SLU
 
Dr Harry Fischers forskning utforskar skärningspunkten mellan miljöstyrning, landsbygdsutveckling och demokratisk politik i låg- och medelinkomstländer, med fokus på Indien och Nepal. Några av hans pågående forskningsprojekt involverar "Institutionella nätverk och självorganiserad anpassning: Spårning av de demokratiska arkitekturerna för klimatsvar", "Impacts of Forestation on Sustainable Rural Livelihoods in India" och "Planning plantations: Past learning, toward triple wins in carbon, biologisk mångfald och försörjning ”. Fischer har sin doktorsexamen från Department of Geography, University of Illinois, USA, och har varit forskare vid Indian School of Business, Hyderabad och Australia-India Institute vid University of Melbourne, innan han kom till SLU, Uppsala.
 
Harry Fischer kommer att diskutera sitt pågående arbete med social sårbarhet och klimatanpassningsstyrning i Himalaya.

Moderator:

Dr. Paul Egan är forskare vid SLU och rådgivare vid SLU Global. Hans forskning fokuserar på livsmedelsförsörjning, och i synnerhet hur man kan säkerställa mer klimattåliga metoder för hantering av skadedjur och pollinatörer för lantbrukare. Han har utforskat praktiska och politiska lösningar för anpassning i Nepal, såväl som låginkomstländer i allmänhet, i samarbete med UNESCO, FAO och CGIAR.

Bakgrund:

Under 2021 och 2022 lanserar IPCC sin sjätte utvärderingsrapport som presenterar den aktuella vetenskapliga kunskapen om den fysikaliska grunden, begränsning, effekter, anpassning och sårbarhet. Den första delen, skriven av arbetsgrupp 1 fick stor uppmärksamhet både i Sverige och globalt när den släpptes sommaren 2021. Den senaste IPCC-utvärderingsrapporten innan dess kom 2014 och gav den vetenskapliga grunden för Parisavtalet.

SLU Global och SLU Future Food, SLU Future Forests, SLU Future One Health och SLU Urban Futures tar lanseringen av IPCC-rapporterna som en möjlighet att öka det vetenskapliga samtalet om klimatförändringar över olika discipliner vid SLU, med en rad interna vetenskapliga dialoger, samt  seminarier med både externa deltagare och SLU-deltagare. Alla dialoger hålls på engelska. 

Läs mer om de andra klimatsamtalen här

När: 10 mars 2022 9.00-10.30 CET

Var: Zoom

Språk: Engelska

Obs! Notera att webinariet kommer att spelas in

Registrera dig här!

 

Fakta

Tid: 2022-03-10
Ort: Zoom

Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer.

SLU Global
Ledningskansliet

Box 7005, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

SLU Future Food
futurefood@slu.se
www.slu.se/futurefood