15
nov
Zoom, Zoom

Nya projekt inom Future Forests

seminarier, workshops |
Lövskog vid SLU i Alnarp. Foto..

Plattformen Future Forests bjuder in till workshop för forskare inom våra organisationer SLU, Umeå universitet och Skogforsk för att formulera nya tvärvetenskapliga projekt.

Den här gången kommer workshopen att utgå från plattformens inriktning på forskning kring hur Sverige når miljömålen över brukningsgränserna. Liksom vid vårens workshop har vi även bjudit in projektledare för projekt inom Grön infrastruktur på Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Inom plattformen vill vi lyfta forskningsprojekt som tillsammans kan ge en överblick och syntes kring möjliga vägar för att nå miljömålen i skog och skogsmark, gärna genom att belysa hur olika näringar och nyttor kan samsas på samma skogsmark.

Är du skogsforskare och intresserad av att delta? Hör av dig till plattformen genom att kontakta Future Forests programchef emma.holmstrom@slu.se. Vi kommer att uppdatera här med detaljer kring programmet för workshopen.

Tidplan:

Workshop för forskare: 15 november, 2021

Möjlig projektstart: 2022

Fakta

Tid: 2021-11-15
Ort: Zoom
Lokal: Zoom
Arrangör: Future Forests