16 apr

Framtiden, MVM-huset Ultuna, Uppsala

Farm-based technologies for management of risks from irrigation with wastewater-polluted sources in Cochabamba, Bolivia

disputationer |

Luis Fernando Perez Mercado försvarar sin avhandling den 16 april 2020

Alla intresserade är välkomna att närvara på plats eller distans:

Disputation Zoom meeting

Thursday, April 16, 2020, 12:00 PM | 5 hr
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Var vänlig kontrollera dina ljud och bildinställningar innan mötet startar - Använd med fördel vår Test call service.

Deltagare ansluter till mötet via informationen till höger:

  • SLU-system (Locations) -kopplas upp automatiskt till mötet.
  • Skype for Business -använd länken och klicka sedan på kameraikonen i chatrutan och välj Starta Video.
  • Webbläsare -i de flesta fall frågar webbläsaren om tillåtelse att få visa kamera och spela upp ljud från din dator, detta måste ni godkänna för att utnyttja tjänsten.
  • Videokonferanssystem -via video address (SIP/H323)
  • Alternativt via IP -följt av Access code, avsluta med #

Notera att det inte går att ansluta till mötet innan utsatt starttid.

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/16783/
Respondent: MSc Luis Fernando Perez Mercado
Opponent: Jamie Bartram, professor, University of North Carolina, Chapel Hill, USA
Tid: 2020-04-16 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Framtiden, MVM-huset Ultuna
Arrangör: Institutionen för energi och teknik

Kontaktinformation