CV-sida

Sara Bergek

Sara Bergek
Sara Bergek är en forskare på Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua). Sara arbetar med forskning och miljöanalys, främst inom områdena hållbart nyttjande av våra akvatiska system, ekosystemtjänster och ekosystembaserad förvaltning. Sedan 2018 har Sara varit avdelningschef på Sötvattenslaboratoriet, sedan 2021 koordinator för SLU:s miljöanalysprogram för sjöar och vattendrag och sedan 2022 ställföreträdande prefekt på Institutionen för akvatiska resurser.

Presentation

Min doktorsexamen var inom området zooekologi och i min avhandling studerade jag genetisk populationsstruktur hos abborre i både sötvatten och längs kusten. Efter en postdok, med fokus på effekterna av miljöföroreningar på fiskpopulationer, arbetar jag nu med ett brett spektrum av frågor inom miljöanalys och forskning som exempelvis påverkanseffekter på våra akvatiska system, ekosystemtjänster och ekosystembaserad förvaltning. 

Undervisning

Under 2018 var jag lärare på två kurser på SLU. Ecology for fish management and conservation och Principles of Fisheries Science. 

Bakgrund

2022- nuvarande: Ställföreträdande prefekt Institutionen för akvatiska resurser

2018- nuvarande: Forskare och avdelningschef på Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser. 

2012- 2018: Forskare och enhetschef på Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser. 

2009- 2011: Postdok på Fiskeriverket

2009: Doktorsexamen Uppsala Universitet

2004: Magisterexamen i biologi Uppsala University

Handledning

Emelie Möllersten, huvudhandledare, M.Sc., SLU, 2018

Publikationer i urval

Urval vetenskapliga artiklar:

J. Näslund, M. Andersson, S. Bergek, E. Degerman, S. Donadi, J. Duberg, K.  Holmgren, A. Kinnerbäck, B. Sers, T. A. B. Staveley, H. Strömberg, E. Myrstener. 2023. Considerations needed for analysing data from the Swedish Electrofishing 
RegiSter (SERS), with special reference to the RivFishTIME database of long-term 
riverine fish survey. Fauna norvegica 2023 Vol. 42: 47–51

Bryhn, A., S. Bergek, U. Bergström, M. Casini, E. Dahlgren, C. Ek, J. Hjelm, S. Königson, P. Ljungberg, K. Lundström, S.G. Lunneryd, M. Ovegård, M. Sköld, V. Valentinsson, F. Vitale & H. Wennhage. 2022. Which factors can affect the productivity and dynamics of cod stocks in the Baltic Sea, Kattegat and Skagerrak? -Ocean & Coastal Management 223: 106154,

N. Asker, E. Albertsson, E. Wijkmark, S. Bergek, J. Parkkonen, U. Kammann, I. Holmqvist, E. Kristiansson, J. Strand, J. Gercken, L. Forlin, 2016. Biomarker responses in eelpouts from four coastal areas in Sweden, Denmark and Germany. Marine Environmental Research. 120: 32-43.

M.E. Arnegard, M.D. McGee, B. Matthews, K.M. Marchinko, G.L. Conte, S. Kabir, N. Bedford, S. Bergek, Y.F. Chan, F.C. Jones, D.M. Kingsley, C.L. Peichel, D. Schluter. 2014. Genetics of ecological divergence during speciation. Nature. 511(7509): 307-311.

T. Kinitz, M. Quack, M. Paulus, M. Veit, S Bergek, J. Strand, A. Tuvikene, A. Soirinsuo, A. Hochkirch. 2013. Strong isolation-by-distance in the absence of genetic population structure in the eelpout (Zoarces viviparus, Linnaeus 1758). Ecological Indicators. 27: 116-122.

S. Bergek S, Q. Ma, M. Vetemaa, F. Franzén, M. Appelberg M. 2012. From individuals to populations: impacts of environmental pollution on natural eelpout populations. Ecotoxicology and environmental safety. 79: 1-12. B

S. Bergek, G. Sundblad and M. Björklund 2010. Population differentiation in Eurasian perch: Environmental effects on gene flow? Journal of Fish Biology 76, 1159-1172.

R.D.H. Barrett, A. Paccard, T.M. Healy, S. Bergek, P.M. Schulte, D. Schluter, S.M. Rogers. 2010. Rapid evolution of cold tolerance in stickleback. Proceedings of The Royal Society B-Biological Sciences. 278(1703): 233-238.

 

Urval svenska rapporter:

Bergek, S., Sandin, L. 2021.  Vad händer med avrinningsområdenas ekosystemtjänster i ett framtida klimat? Aqua reports 2021:2

Bergström, L., Borgström, P., Smith, H.G., Bergek, S., Caplat, P., Casini M., Ekroos J., Gårdmark A., Halling C., Huss M., Jönsson AM., Limburg K., Miller P., Nilsson L., Sandin L. 2020. Klimatförändringar och biologisk mångfald – Slutsatser från IPCC och IPBES i ett svenskt perspektiv. SMHI och Naturvårdsverket.
Klimatologi Nr 56.

A. Bryhn, S. Bergek, H. Wennhage, U. Beier 2018. SLU Aquas kunskapsförsörjning och rådgivning som stöd till en ekosystembaserad fiskförvaltning. 2017. Aqua reports 2018:01.

S. Bergek, L. Sandin, F. Tomband, E. Hólen, A. Bryhn 2017. Ekosystemtjänster från svenska sjöar och vattendrag. HaV rapport 2017:7. Havs- och vattenmyndigheten, Göteborg.

I. Ahlbeck-Bergendahl, T. Axenrot, U. Beier, S. Bergek, M. Bergenius, A. Bryhn, M. Casini, J. Duberg, W. Dekker, L. Edsman, Y. Ericson, A-B. Florin, Z. Hekin, J. Hjelm, M. Lindmark, A. Lingman, K. Lundström, J. Lövgren, K. Norén, E. Petersson, A. Sandström, J. H. Sundberg, G. Sundblad, A. Sundelöf, F. Svensson, M. Ulmestrand, H. Wickström. Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017. Resursöversikt. Havs- och vattenmyndigheten 2017.

 

 

 

 

Länkar

Program Sjöar och vattendrag | Externwebben (slu.se)

LIFE IP Rich Waters 

 


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för akvatiska resurser
Telefon: +46104784114, +46705687455
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM