CV-sida

Daisuke Goto

Daisuke Goto
All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn.

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för Stora sjöar
Telefon: +46104784286, +46730963232
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM