CV-sida

Ann Dolling

Ann Dolling
Jag är forskare på skogens ekologi och skötsel på SLU och forskar och arbetar tvärvetenskapligt om och hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö samt hur denna kunskap sen kan användas i olika verksamheter som natur- och hälsoföretag, livsstils- förändring och vid beslut av skogsskötselmetoder. Jag har också arbetat med naturbaserad integration där målet var att underlätta integration av nyanlända i de nordiska länderna med hjälp av skog och natur. Jag har varit vice dekan med ansvar för lika villkor och arbetat för att alla medarbetare och studenter vid fakulteten för skogsvetenskap och SLU ska ha kunskap om genus, likabehandling och normkritik, och bidra till att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, i studiemiljön och i framtida arbetsliv.

Presentation

Jag samarbetar med forskargruppen Skog och Hälsa vid SLU där vi bedriver tvärvetenskaplig forskning, utvecklingsarbete och samverkar med det omgivande samhället. 

Vi är specialister på skogsmiljön och samarbetar med forskare inom andra discipliner, oftast medicin och miljöpsykologi, för att kunna svara på våra frågeställningar.

Målet med forskningen är att visa på sambanden mellan skogen och människans hälsa: Vilken typ av skog är viktigast för hälsan? Vad är det som händer med människan både fysiskt och psykiskt när man vistas i skogsmiljön?

Jag är en del av enh. för Skog och Hälsa vid Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel.

Undervisning

Jag undervisar om naturbaserade interventioner på masterprogrammet Outdoor Environment for Human Health and Wellbeing.

Forskning

Jag har tillsammans med andra forskare undersökt om och hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö, och hur denna kunskap sen kan användas vid olika beslut om bl a skogsskötsel.

Jag har arbetat med Botnia Atlantica-projektet Nordic Nature Health Hub - en nordisk virtuell verktygslåda för naturföretagare och alla som rör sig i naturen. Vi har tagit fram verktyg och verifierad kunskap om naturens hälsoeffekter, respekt för natur- och kulturarv i en inkluderande miljö och att skapat nya möjligheter för hälso- naturföretagare.

Jag har tidigare forskat och arbetat med Naturbaserad integration där målet var att underlätta integration av nyanlända i de nordiska länderna med hjälp av skog och natur. Vi har bland annat tagit fram information och utbildning om de gröna näringarna.

Publikationer i urval

Anundi H, Dolling A, Pálsdóttir AM. 2023. Forest Therapy for Women with Gynaecological Cancer—A Feasibility Study to Find New Alternatives in Cancer Rehabilitation. Forests 14: 333. https://doi.org/10.3390/f14020333

Pálsdóttir AM, O´Brien L, Varning Poulsen D, Dolling A. 2021. Exploring a migrant´s sense of belonging through participation in an urban agricultural vocational training program in Sweden. Journal of Therapeutic Horticulture 31:11-23.

Pálsdóttir, AM , O’Brien, L,  Dolling, A. 2020. Nature based vocational training for nature conservation and human wellbeing in Skåne, Sweden. In: Forests for Public Health I. Ed. Christos Gallis and Won Sop Shin. Cambridge Scholars Publishing, UK. pp 212-234.

Dolling, A., Bohlin, E. 2019. Forest Therapy in Sweden In: International Handbook of Forest Therapy. Eds  Dieter Kotte, Qing Li, Won Sop Shin, Andreas Michalsen. Cambride Scholars Publishing UK. pp 310-320.

Gentin, S., Pitkänen, K., Chondromatidoua, A-M., Præstholm, S., Dolling, A., Palsdottir, AM. 2019. Nature-based integration of immigrants in Europe:  A review. Urban Forestry & Urban Greening 43:1-8. DOI: 10.1016/j.ufug.2019.126379

Dolling, A., Nilsson, H., Lundell, Y. 2017. Stress recovery in forest or handicraft environments – An intervention study. Urban Forestry & Urban Greening 27:162-172.

Stoltz, J., Lundell, Y., Skärback, E., van den Bosch, M. A., Grahn, P., Nordström, E-M. and Dolling, A. 2016. Planning for restorative forests: describing stress-reducing qualities of forest stands using available forest stand data. European Journal of Forest Research 135: 803-813. DOI: 10.1007/s10342-016-0974-7

Sonntag-Öström, E., Stenlund, T., Nordin, M., Lundell, Y., Ahlgren, C., Fjellman-Wiklund, A., Slunga-Järvholm, L. and Dolling, A. 2015. "Nature's effect on my mind." Patients' qualitative experiences of forest based rehabilitation programme. Urban Forestry & Urban Greening 14: 607-614.

Nordström, E-M., Dolling, A., Skärbäck, E., Stoltz, J., Annerstedt van den Bosch, M., Grahn, P., Lundell, Y. 2015. Forests for wood production and human wellbeing – trade-offs in long-term forest management planning. European Journal of Forest Research 134: 755-767.

Sonntag-Öström, E., Nordin, M., Dolling, A., Lundell, Y., Nilsson, L., Slunga Järvholm, L. 2015. Can rehabilitation in boreal forest help recovery from exhaustion disorder? – The randomized clinical trial ForRest. Scandinavian Journal of Forest Research 30:732-748.

Sonntag-Öström, E., Nordin, M., Lundell, Y., Dolling, A., Wiklund, U., Karlsson, M. Carlberg, B. and Järvholm-Slunga, L. 2014. Restorative effects of visits to urban and forest environments in patients with exhaustion disorder. Urban Forestry and Urban Greening 13: 344-354.

Sonntag-Öström, E., Nordin, M., Slunga Järvholm, L., Lundell, Y., Brännström, R. and Dolling, A. 2011. Can the boreal forest be used for rehabilitation and recovery from stress-related exhaustion? - A pilot study. Scandinavian Journal of Forest Research 26: 245-256.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +46706997452
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå

Publikationslista: