SLU:s medverkan i Hack for Sweden

Senast ändrad: 13 april 2023

Hack for Sweden är en innovationstävling med syftet att möta samhällsutmaningar genom att utnyttja öppna data.

SLU har varit med och medarrangerat Hack for Sweden sedan starten 2013 och har dessutom bidragit med både data och utmaningar till tävlingen.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är den myndighet som är ansvarig för Hack for Sweden. Läs mer på deras webb.

Läs mer