SLU-nyhet

Hack for Sweden 2021 – anmälan öppen

Publicerad: 13 september 2021
Stig i skog.

Nu går det att anmäla sig till innovationstävlingen Hack for Sweden 2021. SLU är engagerad i två av tävlingens fyra utmaningar: Förstärkt natur med AR och Landskap för alla.

Tävlingen riktar sig till alla som vill utveckla lösningar på samhällsutmaningar. Den genomförs som ett hackaton. Årets fokus är digital inkludering, där målet är att ta fram nya lösningar som gör att fler människor kan ta del av digitaliseringens möjligheter.

– SLU har stora mängder spännande och relevanta data, som beskriver tillståndet i miljön och som myndigheter använder för att fatta beslut. Genom att erbjuda den kunskapen även till kreativa innovatörer i Hack for Sweden, kan vi bidra ännu mer till lösningar som leder samhället i en hållbar riktning, säger Anna Lundhagen som är vicerektor med ansvar för samverkan och miljöanalys.  

Utvecklad och mer inkluderande naturinformation

Harald Klein, koordinator för SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö, har tillsammans med en representant från Skogsstyrelsen formulerat utmaningen Förstärkt natur med AR, där AR står för augmented reality, eller förstärkt verklighet.

– Med den här utmaningen vill vi ta reda på om vi med hjälp av AR kan tillgängliggöra naturens värden för fler människor. Med AR går det att visualisera data på den plats där man står och vi tror att AR kan hjälpa oss att tillgängliggöra data, skapa engagemang och samla in ny data kring naturens värden, säger Harald Klein.

Den andra utmaningen som kopplar till natur, Landskap för alla, handlar om kreativa digitala lösningar på hur Nationella Marktäckedata och öppna data kan användas för att inkludera fler i tillgången till rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. SLU är engagerad via projektet Agenda för landskapet.

Så går tävlingen till

Anmälan är öppen till den 6 oktober (förlängd anmälningstid). Tävlingen är helt digital och deltävlingen genomförs den 8–10 oktober. För de lag som utses till finalister genomförs finalen den 23–24 oktober, där de slutliga vinnarna för respektive utmaning utses.

Antalet platser är begränsat. Arrangören rekommenderar tvärfunktionella lag som inte enbart fokuserar på den tekniska lösningen, utan även konceptet kring lösningen. Om du inte har ett lag just nu har du möjlighet att träffa andra likasinnade som också vill bilda ett lag på ett videomöte bl.a. den 28 september. Lagen består av 4–6 deltagare per lag.

Fakta:

Fakta SLU och Hack for Sweden

Hack for Sweden är en innovationstävling där öppna data från myndigheter används för att ta fram tekniska lösningar som möter samhällets utmaningar. SLU sitter med i Hack for Sweden-rådet.

Hack for Sweden är en innovationstävling med syftet att möta samhällsutmaningar genom att utnyttja öppna data från myndigheter. SLU har varit med och medarrangerat Hack for Sweden sedan starten 2013.


Kontaktinformation

Mikaela Asplund, Koordinator
Data Management Support (DMS), Miljödatastöd, SLU-biblioteket.
mikaela.asplund@slu.se, 090-786 83 21

Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, miljöanalyskoordinator FOMA, SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
E-post: harald.klein@slu.se
Telefon: 0706-25 80 17

Anna-Lena Axelsson, koordinator för SLU:s miljöanalysprogram Skog
Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
anna-lena.axelsson@slu.se, 090-786 85 91, 070-376 21 71