Sök information

Senast ändrad: 28 december 2021

Redovisning av informationen från 2013 finns i SLU:s dokumenthanteringssystem Public 360. Information från tiden före 2013 finns i UWA (University Web Archives).

 Båda systemen innehåller SLU:s samtliga arkivbildare.  I  UWA finns också informationen om SLU:s många föregångare.

UWA /University Web Archives)

UWA användes för informationsredovisning fram till och med 2012.