SLU-nyhet

SLU Riksskogstaxeringen bidrar till Kungliga Djurgårdens skogsarv med inventeringsexpertis

Publicerad: 07 maj 2024
Två personer och en hund framför ett gult hus. Foto.

SLU Riksskogstaxeringen har etablerat sig som en pålitlig partner för skoglig inventering och förser nu Kungliga Djurgården i Stockholm med expertis för deras pågående inventeringsprojekt. Att samla in information som möjliggör planering för att fortsatt bevara höga rekreationsvärden i kombination med hög biologisk mångfald står i fokus.

För 25 år sedan genomfördes en inventering av markerna på Djurgården och Haga, där metoder från Riksskogstaxeringen tillämpades. För att följa upp den tidigare genomförda inventeringen har Kungliga Djurgården åter kallat in expertis från Riksskogstaxeringen för att få råd. Även om Kungliga Djurgården valt att följa Riksskogstaxeringens grundmetodik i tidigare inventering, finns det vissa variationer, de mäter exempelvis inte in lika många parametrar och tillvägagångssätt skiljer sig åt en del.

Jonas Vesterlund, erfaren inventerare och lagledare på Riksskogstaxeringen, har spenderat två dagar på plats för att bistå med kunskap kring hur man på bästa sätt kan planera och genomföra en uppföljning av tidigare inventeringar. Det handlar dels om en inventering på tidigare utlagda ytor, och dels en inventering på beståndsnivå där ytorna inte är permanent markerade. Båda inventeringarna kommer att omfatta insamling av information om trädbeståndet samt undersökning av mark- och bottenskikt för att se vilka arter som finns i området.

– Man vill kunna använda informationen från inventeringarna i sitt arbete med att stärka rekreationsvärdena och även den biologiska mångfalden, förklarar Jonas.

För att kunna undersöka förändringar sedan sist, ville man återbesöka tidigare inventerade provytor. Men att återfinna dem visade sig vara en utmaning.

– På de tidigare inventerade ytorna var centrum markerat med järnspikar, och även om vi hade med oss en metalldetektor lyckades vi inte återfinna spikarna. Trots detta lyckades vi ändå på fem av sex besökta ytor att identifiera träden som tidigare blivit inventerade. Det känns lovande för uppföljningsinventeringen, säger Jonas.

Området Kungliga Djurgården är sedan tidigare känt för att ha en rik förekomst av ekbock, och varje år fälls en grov ek för att gynna dess habitat. En särskild insats har även gjorts för att skapa en lämplig miljö för tärnor som tidigare funnits i området, nu är förhoppningen att de snart ska komma tillbaka. Förhoppningen är att inventeringarna ska ge underlag för planering av framtida skötsel och bevarandeåtgärder. Årets inventeringar i området planeras vara klart i sommar, men det är ännu inte bestämt när nästa inventering kommer att äga rum.


Kontaktinformation

Cornelia

 

Cornelia Roberge, Programchef
SLU Riksskogstaxeringen, Umeå 
cornelia.roberge@slu.se
090-786 82 75