SLU-nyhet

Seed money till forskning om kaffeodling i Vietnam

Publicerad: 02 februari 2024
kaffe och chili samodling

SLU-forskaren Thi Thanh Mai Ha har mottagit seed money från Future Forests för ett forskningsprojekt om samodling bland kaffeodlare i Vietnam.

Thi Thanh Mai Has projekt fokuserar på etniska minoritetsgrupper i Vietnam, specifikt de fattigdomsdrabbade i landets tätbefolkade centrala högländer. Denna region står för majoriteten av landets kaffeproduktion. Projektet har som målsättning att analysera adoptionen av samodling bland kaffebönder med etnisk minoritetsbakgrund.  

Samodlings-system, där kaffe odlas sida vid sida med andra grödor, har potentialen att förbättra levnadsstandard, klimattålighet och hållbar markanvändning bland lokala samhällen. Trots denna potential har samodling en begränsad utbredning – och det saknas vetenskaplig evidens kring utmaningarna med att implementera samodlings-tekniker. 

Projektet omfattar fyra “work packages” (WP) och är ett samarbete mellan Mai, SLU-forskarna Helena Hansson, Pia Nilsson och Martin Weih samt forskarna Pham Van Hoi från Vietnam National University of Agriculture, Thuy Phan Thi från Tay Nguyen University, Vietnam och Dietrich Darr från Rhine-Waal University i Tyskland.  

Projektet syftar till att utöka multidisciplinära forskningssamarbeten mellan Sverige, Tyskland och Vietnam. Gemensamma publiceringar och forskningsinsatser ska kunskapsutbyte främjas på en rad områden. Detta kan i sin tur ge avancerade vetenskapliga insikter kring utmaningar som är lokala men som samtidigt har global relevans.  

Forskningsstöd från SLU Future Forests seed money-utlysning ska användas för datainsamling relaterad till projektets WP 1: "att identifiera allmänhetens efterfrågan på ekosystem-tjänster som främjas av kaffe-samodling".

Fakta:

Det slutliga målet för projektet är att bidra till fattigdomsreduktion och att underlätta övergången till mer hållbara odlingstekniker. Detta är i linje med flera av FN:s mål för hållbar utveckling: 

1: Ingen fattigdom 

2: Ingen hunger 

3: God hälsa och välbefinnande 

12: Hållbar konsumtion och produktion 

13: Bekämpa klimatförändringarna