SLU-nyhet

SLU uppmärksammar Världshavsdagen

Publicerad: 08 juni 2023
Ett porträttfoto av Maliheh Mehrshad

Idag, den 8 juni, är det Världshavsdagen. SLU Vattenforum ägnar extra uppmärksamhet åt havsfrågor och globala hållbarhetsmål under denna dag.

På SLU jobbar mer än 400 forskare och experter brett med vattenfrågor. Från vattnets källflöde, via vattendrag och sjöar, genom skogs- och odlingslandskap och städer, hela vägen ut till kusterna och haven. Jobbet bidrar till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. 

Sedan FN:s Riokonferens i juni 1992 har Världshavsdagen firats den 8 juni. SLU Vattenforum uppmärksammar viktiga havsfrågor genom att vara extra aktivt i sociala medier, för att det ska bli enklare att veta vilken havsrelaterad forskning som pågår. Håll utkik!

Maliheh Mehrshad studerar hur parasiter kontrollerar algblomning och vilken roll mikrober spelar i nedbrytningen av oljekolväten i marina miljöer.

Vi ställer tre frågor till henne ...

Vad betyder havet för dig?

För de flesta människor påminner havet om glada minnen, som att tillbringa kvalitetstid med familjen under semestern eller att ha roligt med vattensporter och liknande.

Jag uppskattar också havet av alla dessa anledningar. Men som mikrobiell ekolog, med erfarenhet av att arbeta med mikrobiella samhällen i vattenmiljöer i många år, betyder havet mycket mer för mig. Jag är medveten om all den nytta detta fantastiska ekosystem ger oss.

I mina studier fokuserar jag på mikrober. Även om de är osynliga för blotta ögat är de en viktig del av havsekosystemet. Uppskattningsvis utgör mikrober 90 procent av all biomassa i havet.

Det är fascinerande, speciellt eftersom dessa mikrober också är involverade i många olika processer. Exempelvis utgör mikrober basen i näringskedjan i havet och omvandlar koldioxid till organiskt material genom fotosyntesen. Fytoplankton som är involverade i fotosyntesprocessen producerar en stor del av syret vi har i atmosfären och andas.

Finns det någon specifik fråga om havet som du tycker är extra viktig?

Det finns många viktiga frågor när det gäller haven, såsom havsföroreningar och att säkerställa en hållbar användning av alla de resurser som haven ger oss.

För att kunna fortsätta använda havsekosystemet på ett hållbart sätt behöver vi först förstå hur detta ekosystem reagerar på snabba förändringar som sker på grund av klimatförändringar och de påtryckningar som människan utsätter det för.

Havet är ett omfattande ekosystem och rymmer en stor mångfald av mikrober som är involverade i avgörande aspekter av det här ekosystemet, som biogeokemiska cykler, primärproduktion, rening av föroreningar, med mera. En betydande del av den här mångfalden är ännu otillräckligt studerad.

Själv brinner jag för, och kan bidra med att avslöja mångfalden av, mikrober i havet. Jag är passionerad när det gäller att få en bättre förståelse för denna mångfald, deras interaktioner och deras potential, och att använda denna kunskap till förmån för havsekosystemet i sig.

Vilken forskning bedriver du kopplat till haven?

I min forskning fokuserar jag på rollen som parasiter, såsom virus och chytrider (en grupp svampar), spelar i kontrollen av algblomning. Oönskade skadliga algblomningar i kustområden är ett stort problem. Jag studerar även potentialen i att använda parasiterna som biologiska bekämpningsmedel.

I en annan del av min forskning studerar jag mikrobernas roll i nedbrytningen och avlägsnandet av oljekolväten från marina miljöer. Oljeförorening och utsläpp är en utmaning i haven där mikrober kan spela en stor roll i att lösa problemen. Vi studerar hur oljan påverkar mikrobiella samhällen och utforskar dessa mikrobers enzymatiska förmågor att avlägsna oljeföroreningarna.

Ju bättre vi förstår mikrobernas stora mångfald, desto mer kan vi dra nytta av deras potential.

Fler aktuella exempel på havsforskning från SLU

SLU har många experter på Östersjö- och havsfrågor. Vi har samlat några av dem i en lista sorterad efter ämnesområde, med en beskrivning av respektive persons expertis.

Vill du veta mer? Hitta fler aktuella nyheter om havsfrågor från SLU.

Botanisera bland våra exempel på aktuell kunskap om havsfrågor i SLU Vattenforums nyhetsflöde där vi lyfter fram ny kunskap. Du kan också följa SLU Vattenforums Twitterflöde (@SLUwater) där vi lyfter aktuella nyheter om vatten och hav på SLU, och SLU:s Facebooksida.

Fakta:

SLU är ett vattenuniversitet

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser. Läs mer på www.slu.se/vattenforum.