SLU-nyhet

Ansök om medel från SLU Global

Publicerad: 14 mars 2023

Syftet med utlysningen är att stödja forskare och annan personal vid SLU i initiativ som bidrar till de globala målen i linje med Policyn för SLU:s globala bidrag till Agenda 2030 och SLU:s strategi 2021-2025. Initiativen bör ha ett systemmässigt förhållningssätt för att utveckla frågeställningar av betydelse för ett framtida hållbart liv, där samarbete över discipliner behövs.

Sista ansökningsdag: 2023-06-01 kl 13:00
Finansiär: SLU Global