SLU-nyhet

SLU Centrum för biologisk bekämpnings årsrapport 2022

Publicerad: 14 februari 2023
Ett rapportomslag med ett bi på. Foto.

”SLU har aldrig haft en så stark position inom biologisk bekämpning som nu” säger Johan Stenberg, föreståndare för SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC. Nu är CBC:s populärvetenskapliga årsrapport för 2022 tillgänglig.

CBC bildades 2011 vid en tidpunkt då kemiska bekämpningsmedel var den vanligaste växtskyddsstrategin världen över. Kemisk bekämpning dominerar fortfarande men sedan 2011 har vi sett en betydande utveckling inom kunskap, metoder, marknadsexpansion, styrande regelverk och användning av biologisk bekämpning.

Sedan 2014 har ett EU-direktiv ålagt alla professionella växtodlare inom unionen att använda integrerat växtskydd. Det sporrade många jordbrukare att överväga biologisk bekämpning som en del av sina växtskyddsstrategier. Under 2020 lanserades European Green Deal, där målet är att användningen av kemiska bekämpningsmedel ska minska med 50 % till 2030.

– Och i år, 2022, gjorde Europeiska kommissionen ett utkast till en ny förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel fram att minskningen på 50 % bör uppnås – i stor utsträckning – genom att ersätta kemiska produkter med biologisk kontroll. CBC har alltså aldrig varit mer aktuellt än nu, säger Johan Stenberg

Från push-pull i Rwanda till blomremsor och vektorteknik

Årsrapporten innehåller exempel på CBC:s spännande forskning och aktiviteter under 2022. Här kan du läsa om push-pull-teknik som leder till bevarande biologisk bekämpning i Rwanda, ny vektorteknik med flugor och humlor, bevarande biologisk bekämpning av ogräs, optimering av blomremsor, utbildningsinsatser, en kunglig utmärkelse och mycket mer.

Läs rapporten Higlights of 2022 - SLU Centre for Biological Control här (pdf på engelska)

Fakta:

Biologisk bekämpning är en metod för att begränsa skador från organismer som skadedjur, skadeväxter och sjukdomsalstrare med hjälp av andra, nyttiga organismer. Det kan handla om mikroorganismer, insekter eller växter som hämmar skadeorganismerna. Metoden används idag till exempel inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling.

SLU Centrum för biologisk bekämpning,CBC, är en centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare med levande organismer, bidrar till ett uthålligt nyttjande av biologiska naturresurser.