SLU-nyhet

Om- och tillbyggnad av Västra Noden ut på remiss

Publicerad: 16 oktober 2023
flygfoto över Alnarp

En tidig förstudie av Västra Noden är nu genomförd och är nu ute på remiss hos prefekterna.

Sedan maj i år har arkitekten Paul Kvanta vid arkitektbyrån Ahrbom & Partner arbetat med en förstudie för Västra Noden. Det är en utredning i ett tidigt skede av projektet som nu har presenterats för prefekterna vid LTV-fakulteten samt prefekten för Sydsvensk skogsvetenskap.

Arkitektens uppdrag har bland annat varit att titta på mötet med Västra Noden och det nya tågstoppet, hur Vegetum kan uppdateras med starkare koppling till övriga byggnader och hur stor en tillkommande byggnad ska vara och var ska den vara placerad.

Förslaget har presenterats vid två prefektmöten och prefekterna har nu fram till 27 november på sig att samla in och redovisa synpunkter från medarbetarna i sina respektive verksamheter.

Även studenterna kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter.

Efter att synpunkterna har bearbetats är nästa steg i processen en fördjupad förstudie under 2024. Byggstart är planerad till 2026 med inflyttning under 2028.

Projektet är en del av Alnarps campusutveckling och här kan du läsa mer om planerna.

Remisshandlingar

Här kan du ta del av remisshandlingarna:


Kontaktinformation