SLU-nyhet

SLU-profiler spanar

Publicerad: 29 september 2022

Vad har hänt med parken, gatan och torget om 40 år? Lyssna när Caroline Dahl, SLU Tankesmedjan Movium, och Lars Johansson, Institutionen för stad och land, SLU spanar efter framtidens städer i den sjätte filmen om utvecklingen i stadens offentliga parker och stadsrum.

Filmen är producerad av FSS Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och SLU Tankesmedjan Movium. Filmerna är framtagna för att fira FSS:s 100 -årsjubileum och Moviums 40-årsjubileum. 


Kontaktinformation

Caroline Dahl, verksamhetsledare vid SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
caroline.dahl@slu.se, 072-2131530

Lars Johansson
Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landskapsarkitektur 

Telefon: 018-671914
E-post: lars.johansson@slu.se