SLU-nyhet

PARC förbättrar riskbedömning av kemikalier

Publicerad: 17 maj 2022
Grupp svenska deltagare på kick-offen utanför byggnaden där den ägde rum. Foto.

Ett europeiskt forsknings- och innovationsprogram har i dagarna lanserats för att utveckla nästa generations riskbedömning för kemikalier. Programmet som heter PARC, European Partnership for Assessment of Risks from Chemicals handlar både om människors hälsa och miljön. Från Sverige deltar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, genom flera forskare.

PARC syftar till att minska exponeringen av farliga kemikalier och utveckling av mer hållbara kemikalier. Från SLU deltar forskare från institutionen för vatten och miljö (VOM) samt institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) med expertis inom exponering och effekter av organiska miljöföroreningar. Lutz Ahrens, forskare på institutionen för vatten och miljö, berättar om hur SLU bidrar i arbetet:

- SLU kommer att vara starkt engagerad i PARC under de kommande sju åren och ingå i alla större arbetspaket inom PARC inklusive övervakning och exponering, riskbedömning och tidiga varningssystem för bättre identifikation av kemikalierisker.

PARC ska förbättra nuvarande kemisk riskbedömning genom att främja forskning och vara en plattform för kunskap. Resultaten av partnerskapet kommer att användas för att stödja nya europeiska och nationella strategier och EU:s gröna giv "nollförorening av luft, vatten och mark".

Målet kommer att vara att generera ny, lättillgänglig och användbar data, tillsammans med nya bedömningsmetoder och verktyg. 

- SLU kommer att samla in nya data inom miljöövervakning och exponering och utföra bedömningar av föroreningar. Detta säger Karin Wiberg, professor på institutionen för vatten och miljö. Hon fortsätter: Men vi samlar inte bara in data utan förbättrar också metoder för insamling av data och bedömning av data för att framtida övervaknings- och exponeringsstudier ska bli mer tillförlitliga.

PARC kommer lägga särskilt fokus på att utveckla verktyg för att identifiera nya, mindre farliga ämnen som kan ersätta de mer skadliga kemikalierna i linje med strategier för hållbar utveckling. Varför sker uppdateringen? Johan Lundqvist, forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, svarar:

- Vi behöver ett nytt sätt att bedöma risker med kemikalier med hjälp av och ett mer holistiskt tillvägagångssätt som integrerar olika typer av kunskap och metoder inom kemisk analys och toxicitetsuppskattning.

PARC vill stimulera vetenskapligt samarbete och kommer att ge en unik möjlighet för olika riskbedömningsaktörer att samarbeta utöver de system och tidshorisonter som är kopplade till sektorspecifika regelverk. Genom att identifiera möjligheter och slå ihop insatser på nationell och europeisk nivå kommer programmet att optimera de resurser som avsatts för kemisk riskbedömning och övervakning och påskynda framsteg inom dessa områden.

Anders Glynn, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, förklarar varför det är viktigt för SLU att delta i projektet:

- Det ger synergi, framförallt inom SLUs kärnområden miljökemi, ekotoxikologi, livsmedelstoxikologi och riskbedömning av kemikalier i miljö och livsmedel. Men även andra områden som arbetar för FNs globala mål för hållbar utveckling. Deltagande ger spinoff med kraftigt utbyggt forskningssamarbete mellan SLU och övriga deltagande Europeiska lärosäten, men även med riskbedömande myndigheter i Sverige och EU. Programmet utvecklar ytterligare SLUs spetsforskning inom området.

Fakta:

PARC ingår i EU:s nionde ramprogram (Horizon Europe) för forskning och innovation och koordineras av ANSES i Frankrike. Nästan 200 vetenskapliga organisationer från 28 länder ingår och därtill tre EU-myndigheter. Partnerskapet kommer att pågå i 7 år och kommer att avslutas under våren 2029. PARC har en uppskattad budget på €400 miljoner, varav hälften kommer från Europeiska kommissionen och resten från deltagande länder och partners.


Kontaktinformation

johan.lundqvist@slu.se, 018-67 16 81

Anders Glynn, Professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för farmakologi och toxikologi
anders.glynn@slu.se, +4618672091